Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Організатор діловодства, фахівець в установах, пов’язаних з інформаційною діяльністю; референт, керівник служби документаційного забезпечення управління; фахівець із автоматизації документообігу на підприємствах і установах різних форм власності.

Інженерія програмного забезпечення

Інженер-програміст, інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; фахівець в індустрії програмного забезпечення (у тому числі для мережі Інтернет); фахівець із застосування інформаційних систем і технології (створення, супроводження та використання програмних засобів).

Комп’ютерна інженерія

Адміністратор комп’ютерних мереж; інженер з комп’ютерних систем, прикладний програміст, системний програміст, інженер-програміст, інженер-системотехнік, технік обчислювального центру, технік-програміст; адміністратор даних, адміністратор доступу, адміністратор задач, адміністратор системи.

Кафедра фізико-технічних систем та інформатики

Кафедру створено 01.09.2015 р. на базі кафедри фізики та прикладної механіки і кафедри теоретичної та прикладної інформатики.

Освітня діяльність

Кафедра є випусковою з напрямів підготовки та спеціальностей «Фізика та астрономія», «Середня освіта (Фізика)», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Середня освіта (Інформатика)».

 

Кафедра інформаційних технологій та систем

 

Кафедра інформаційних технологій і систем створена на базі кафедри інформатики 04.11.2002 р. Кафедра є основним структурним підрозділом університету, який здійснює навчально-виховний процес та його методичне забезпечення, веде наукові дослідження, виконує іншу діяльність.

Головна мета створення кафедри та її завдання:

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

 

Кафедра створена 08.05.2008 р на базі кафедри української філології та загального мовознавства як один із структурних підрозділів університету.

Головна мета створення кафедри та її завдання:

Кафедра алгебри та системного аналізу

Кафедру алгебри та системного аналізу створено на базі кафедр математичного профілю Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Головна мета та пріоритетні завдання кафедри: організація ефективної навчальної і наукової діяльності  з використанням новітніх технологій та міжнародного досвіду в галузі математики, системного аналізу та статистики для студентів, аспірантів та викладачів.

У рамках проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP з 4 по 8 червня у Кіпрському університеті  (м. Нікосія, Кіпр) відбулося чергове навчання викладачів

Теґи