17 вересня студенти, які входять до активу студентського самоврядування НН ІФМІТ зібралися для обговорення результату роботи за 2018/2019 та плану дій на 2019/2020 навчальний рік та виборів студентського активу.

Другого вересня 2019 Могильний Геннадій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент презентував для студентів проєкт «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

Теґи

Запрошуємо вас до участі в навчальних тренінгах, спрямованих на вдосконалення цифрової й дидактичної компетентностей викладачів, які проводяться в рамках проекту програми ЄС Еразмус+ №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP* «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED», провідними викладачами університету.

Теґи

У зв’язку з реалізацією проекту Erasmus+ KA2 CBHE № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP,«MoPED - Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання», який присвячений модернізації навчальних планів педагогічних ВНЗ України  шляхом впровадження найсучасніших методик викладання із використанням ІКТ та методів дослідження результатів.

Теґи

 

У НН ІФМІТ з 28 по 31 травня відбулася підсумкова атестація здобувачів вищої освіти за ступенем бакалавр.

Студенти денної і заочної форм навчання спеціальностей: «Документознавство та інформаційна діяльність», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Інженерія програмного забезпечення», «Програмна інженерія», «Комп’ютерна інженерія», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Інформатика», складали комплексний іспит з фахових дисциплін і захищали бакалаврські роботи.

Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в навчальних тренінгах, спрямованих на вдосконалення цифрової й дидактичної компетентностей викладачів, які проводяться в рамках проекту програми ЄС Еразмус+ №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP* «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED».

Теґи

 

Викладачі університету у межах проекту MoPED взяли участь у навчальних тренінгах і семінарах, спрямованих на вдосконалення дидактичної компетентності.

Теґи

 

Представники ЛНУ імені Тараса Шевченка взяли участь у тренінгу в рамках проекту МоРЕD, який відбувся в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Теґи

 

Математичний журнал «Algebra and Discrete Mathematics» включено до категорії «А» нового Переліку наукових фахових видань України. 


Згідно з наказом МОН України № 612 від 07.05.2019 журнал «Algebra and Discrete Mathematics» включено до категорії «А» нового Переліку наукових фахових видань України.