Лахно Валерій Анатолійович

фото

Лахно Валерій Анатолійович

Лахно Валерій Анатолійович доктор технічних наук, професор. Захистив докторську дисертацію у 2015 році у Національному університеті "Львівська політехніка", спеціальність 05.13.21 – системи захисту інформації. Отримав вчене звання професор у червні 2017 року.
Закінчив: Ворошиловградський машинобудівельний інститут, 1987 Спеціальність «Локомотивобудування».
Має 25-річний стаж науково-педагогічної діяльності. Автор понад 130 наукових та методичних праць, серед яких: монографії «Обеспечение защищенности автоматизированных информационных систем транспортных предприятий при интенсификации перевозок», «The information protection in automated system on transport», «Theory of Digital Automata» яка вийшла у видавництві Springer, підручник «Прикладна теорія цифрових автоматів», навчальний посібник «Прикладна теорія цифрових автоматів. Практикум для студентів напряму підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Наукові інтереси: кібербезпека, інформаційні технології, захист критичної інформаційної інфраструктури держави, управління інцидентами інформаційної безпеки. Має більш як 25 наукових праць у видання Scopus, Web Of Science.

За останні 5 років має наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН (1. Tikhonov U. Development of ontological approach in e-learning when studying information technologies / U. Tikhonov, V. Lakhno E. Skliarenko, O. Stepanenko, K. Dvirnyi // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies/ Information and controlling system. – 2016. – № 5/2 (83). – P. 13-20. 2. Lakhno V. Development of adaptive expert system of information security using a procedure of clustering the attributes of anomalies and cyber attacks / V. Lakhno, Y. Tkach, T. Petrenko, S. Zaitsev, V. Bazylevych // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies/ Information and controlling system. – 2016. – 6/9 (84). – P. 32-44. 3. Hadidi M. Al. Intelligent Systems for Monitoring and Recognition of Cyber Attacks on Information and Communication Systems of Transport / M. Al. Hadidi, Y. Ibrahim, V. Lakhno, A. Korchenko, А. Tereshchuk, A. Pereverzev // International Review on Computers and Software. – 2016. – Vol. 11, Iss. 12. – P. 1167-1177. 4. Akhmetov B. Designing a decision support system for the weakly formalized problems in the provision of cybersecurity / B. Akhmetov, V. Lakhno, Y. Boiko, A. Mishchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies/ Information and controlling system. – 2017. – № 1/2 (85). – P. 4-15. 5. Lytvynenko L. Development of knowledge­oriented system of machine translation based on the analytic­synthetic text processing / L. Lytvynenko, O. Nikolaievskyi, V. Lakhno, E. Skliarenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – № 1/2 (85). – P. 15-24. 6. Lakhno V.A. Models and tools for automatization of the linguistic research / V.A. Lakhno, O.Y. Nikolaievskyi, E.V. Skliarenko, L.O. Lytvynenko // Journal of Theoretical and Applied Information Technology. – 2017. – Vol. 95, No 5. – P. 989-999. 7. Lakhno V.A. Development of the intelligent decisionmaking support system to manage cyber protection at the object of informatization / V. Lakhno, Y. Boiko, A. Mishchenko, V. Kozlovskii, O. Pupchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – № 2/9 (86). – P. 53-61. 8. Lakhno V.A. Applying the functional effectiveness information index in cybersecurity adaptive expert system of information and communication transport systems / V.A. Lakhno, P. U. Kravchuk, V. L. Pleskach, O. P. Stepanenko, R. V. Tishchenko, V.A. Chernyshov // Journal of Theoretical and Applied Information Technology. – 2017. – Vol. 95. – No 8. – P. 1705-1714. 9. Lakhno V. Development of a system for the detection of cyber attacks based on the clustering and formation of reference deviations of attributes /Lakhno, V., Malyukov, V., Domrachev, V., Stepanenko, O., Kramarov, O. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies / Information and controlling system. – 2017. – №. 3 (9). – С. 43-52. 10. Lakhno V. A. Developing of the cyber security system based on clustering and formation of control deviation signs / Lakhno V. A., Kravchuk P. U., Malyukov V. P. et al. //Journal of Theoretical and Applied Information Technology. – 2017. – Vol.95, № 21. – P. 5778-5786. 12. Lakhno V. Management of information protection based on the integrated implementation of decision support systems / Lakhno V., Boiko Y., Mishchenko A. . et al. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – № 5/9 (89). – P. 53-61.)
Також за останні п’ять років шість наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (1. Моделювання роботи адаптивної системи розпізнавання кібератак в умовах неоднорідних потоків запитів в модулях e-business / В. Лахно, Т. Петренко, М. Пирог // Безпека інформації. - 2016. - Т. 22, № 2. - С. 135-142. 2.В. А. Лахно, А. М. Терещук, Т. А Петренко. Вдосконалення кіберзахисту інформаційних систем за рахунок адаптивних технологій розпізнавання кібератак, Захист інформації 18 (2), 2017, С. 99 – 106. 3.Лахно В. А., Кібербезпека комп’ютерних систем транспорту, Електротехнічні та комп’ютерні системи № 21 (97), 2016.С. 76 – 80. 4. Лахно В. А. Mодель интеллектуальной системы управления городскими автобусными перевозками / В. А. Лахно // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 2016. - № 2. - С. 119-127. 5. Лахно В. Підвищення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем транспорту/ В. Лахно // Безпека інформації. - 2016. – Т. 22, № 1. – С. 44 – 50. 6. Лахно, В. А., Малюков, В. П., Касаткін, Д. Ю., Блозва, А. І., & Матієвський, В. В. Модель фінансування засобів кібербезпеки SMART CITY з процедурою отримання додаткових даних стороною захисту. Безпека інформації, 25(1), 2019, 38-44.)
Видано два посібника (1. Ахметов Б.С., Лахно В.А. Навчальний посібник «Архитектура компьютера», університет «Туран», Республіка Казахстан, (Видано рос. мовою Казахстан, Алмати, 2018 р. 300 с.) 2. Petrov, O., Borowik, B., Karpinskyy, M., Korchenko, O., & Lakhno, V. (2016). Immune and defensive corporate systems with intellectual identification of threats. Pszczyna: Śląska Oficyna Drukarska. 222 р. (Монографія))
Здійснював наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового звання (Литвиненко Леонід Олександрович, «Моделі та методи аналітико-синтетичної обробки різномовної текстової інформації в знання-орієнтованій системі машинного перекладу», захист жовтень, 2017 р. Київський національний університет будівництва і архітектури (Спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології))
Приймає участь у міжнародному науковому проекті у якості співкерівника наукової теми в рамках грантового фінансування проекту AP05132723 «Розробка адаптивних експертних систем в області кібербезпеки критично важливих об'єктів інформатизації» (Республіка Казахстан). 2018-2020 р.
Член редколегії журналів: “Східно-Європейського журналу передових технологій” (Scopus); “Безпека інформації”(фаховий).
Є завідувачем кафедрою комп’ютерних систем і мереж Національного університету біоресурсів та природокористування України.
Член спеціалізованої вченої ради Д. 26.062.17 при Національному Авіаційному університеті.
Має наступні свідоцтва про авторське право 90553 від 09.07.2019 р. Комп’ютерна програма «Система підтримки прийняття рішень про інвестування Смарт Сіті (IDSS)»; Свідоцтво про авторське право на твір №90554 від 09.07.2019 р. Комп’ютерна програма «Система підтримки прийняття рішень для вибору технічних засобів захисту систем кібербезпеки. (Pareto DSS)»
Є співзасновником Громадської організації "Асоціація спеціалістів кібербезпеки", ЄДРПОУ: 41836499