Гуріна Світлана Миколаївна

Спеціальність випускника

Назва роботи

Методика організації перевернутого навчання з інформатики з використанням хмарних сервісів

Керівник роботи

Переяславська Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та систем.

Анотація роботи

Магістерська робота присвячена проблемам впровадження перевернутого навчання в навчальний процес середньої школи з використанням хмарних технологій на прикладі інформатики. Робота складається з трьох розділів. В першому розділі розглядаються теоретичні підходи, основні поняття та принципи технології перевернутого навчання, передумови її виникнення та розвитку, порівняльний аналіз перевернутого навчання з традиційними технологіями. В другому розділі розглядаються основні поняття хмарних технологій та хмарних сервісів, можливості застосування хмарних технологій для проектування інтерактивного навчального середовища, подано аналіз потенціалу хмарних сервісів Google як хмаро орієнтованого навчального середовища та їх впровадження в освітній . Третій розділ присвячений розробці методики організації перевернутого навчання з використанням хмарних сервісів Google на уроках інформатики

Наукові інтереси та бажання по працевлаштуванню

впровадження новітніх та інформаційних технологій (перевернуте навчання, змішане навчання тощо) в навчальний процес середньої школи, сучасні методики викладання інформатику у школі, застосування сучасних засобів навчання, що використовують потенціал хмарних технологій.