Інформаційний день в рамках проєкту MOPED

Микола Семенов, в рамках проєкту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP провів 21 грудня 2019 інформаційний день для викладачів Регіонального центру професійної освіти.

Микола Семенов

Під час презентації були висвітлені мета, основні завдання та очікувані результати проєкту. Викладачі мали можливість узнати, що було зроблено за період реалізації проєкту, які перспективи відкриває проєкт для підвищення їх професійного розвитку. Було обговорено можливості подальшої співпраці.

штащ вфн Ьщзув Вусуьиук 2019MOPED

 

Теґи