Інформаційний день в рамках проєкту MOPED

Геннадій Могильний, в рамках проєкту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP провів 1 лютого 2020 інформаційний день для вчителів та учнів Луганської області.

MOPED info day

Під час презентації були висвітлено загальна інформація про проєкт: мета, основні завдання та очікувані результати проєкту і дана стисла інформація про робочі пакети проєкту. Докладну інформацію при надано про ICR: Завдання створення ICR: вдосконалення системи підготовки та перепідготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів на регіональному рівні; сприяння навчанню STEAM, залучення викладачів шкіл до співпраці та активізація інноваційної педагогічної діяльності в регіоні; створення в Луганському регіоні нового інноваційного освітнього центру.

MOPED

Зони ICR: зона креативних тренінгів (ICR1) містить мультимедійне обладнання, комп'ютерні гаджети, меблі-трансформери. Все це в сукупності дозволяє конструювати різні види групової та індивідуальної навчальної діяльності; зона 3d-моделювання (ICR2) містить основне і допоміжне обладнання для практичної реалізації проєктів в області 3D-моделювання, додаткових розрахункових робіт; зона інженерної творчості та робототехніки (ICR3) призначена для практичної роботи з роботами й іншим навчальним обладнанням, яке призначене для інженерної творчості.

Теґи