Перелік вибіркових дисциплін

Студент подає заяву до директорату Навчально-наукового інституту фізики, математики та інформаційних технологій, у якій указує обрану дисципліну

Заступник директора з навчальної роботи – Донченко Володимир Юрійович +380-50-428-9581, ifmit.s.2014@gmail.com

Загальноуніверситетські освітні компоненти

Варіативні освітні компоненти професійної і практичної підготовки

Анотації вибіркових дисциплін для бакалаврів

Анотації вибіркових дисциплін для магістрів