Програми фахових вступних випробувань

УВАГА! Для вступу абітурієнт проходить тестування через систему "Електронний університет" (http://лну.укр). У процесі тестування необхідно відповісти на 50 питань. Вартість правильної відповіді 4 бали. Для зарахування необхідно набрати не менш 100 балів.  

 

Освітній ступінь «бакалавр» (з нормативним терміном навчання)

УВАГА! Для вступу абітурієнт проходить тестування через систему "Електронний університет" (http://лну.укр). У процесі тестування необхідно відповісти на 50 питань. Вартість правильної відповіді 4 бали. Для зарахування необхідно набрати не менш 100 балів

Освітній ступінь «бакалавр» (зі скороченим терміном навчання)

УВАГА! Для вступу абітурієнт проходить тестування через систему "Електронний університет" (http://лну.укр). У процесі тестування необхідно відповісти на 50 питань. Вартість правильної відповіді 4 бали. Для зарахування необхідно набрати не менш 100 балів

Освітній ступінь «магістр»

  • Програми єдиного вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання, на спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія

Інформація на головному сайті університету.