Семенов Микола Анатолійович

фото

Семенов Микола Анатолійович

Семенов Микола Анатолійович, завідувач кафедри, кандидат педагогічних  наук, доцент, 13.00.01 -  загальна педагогіка та історія педагогіки, Тема "Гуманізація навчально-виховного процесу в старших класах загальноосвітніх середніх шкіл в умовах інформаційних технологій".
Основні наукові дослідження спрямовані на розробку, дослідження та впровадження систем управління якістю дистанційного навчання.

Закінчив в 1992 році Луганський державний педагогічний інститут за спеціальністю математика.

Має за останні 5-ть років наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз (Семенов М.А. Сервісний супровід дистанційного навчання в переміщеному університеті  // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2017. – №3. – С. 295–302.; Model of indicator of current risk of threats realization on the information communication system of transport / V. LAKHNO, O. KRYVORUCHKO, H. MOHYLNYI, M. SEMENOV, I. KIRYEYEV, V. MATIIEVSKYI, V. DONCHENKO // International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)? Volume 10, Issue 02, February 2019, pp. 1–9, Article ID: IJCIET_10_02_001)

За останні 5 років має  більше ніж 5 наукових публікацій у фахових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (Семенов М. А. Формулювання теоретичних принципів та методології формування системи управління якістю дистанційного навчання в університеті  // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2016. – №3. – С. 213–222.; Семенов М. А.  Система забезпечення якості дистанційного навчання в умовах відкритої освіти // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2017. – № 7 (312). – С. 113-122.; Семенов М. А. Формування лідерських якостей при створенні дистанційного курсу в команді однодумців // Вища освіта України. – 2017. – №1(2). – С. 34–37.); Семенов М., Lupandina A. Упровадження швейцарського досвіду адаптивного дистанційного навчання в українському університеті // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2016. – № 3 (300). – С. 46-53.; Семенов М. А. Подання методів навчання в навчальних комп'ютерних програмах / Микола Анатолійович Семенов. // Вісн. Луган. держ. Пед. уні-ту ім. Тараса Шевченка (педагогічні науки). – 2001. – №9. – С. 123–128.; Семенов М. А. Педагогічні аспекти розробки дистанційного курсу / Микола Анатолійович Семенов // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Фоліант. – 2007. – С. 174–182)

Приймав участь у наступних міжнародних проектах

-          червень 2015 – двотижневий академічний візит (academic research visit) в університет ETH(м. Цюріх, Швейцарія) – вивчення досвіду організації навчального процесу, запровадження дистанційного навчання, викладання програмування;

-          2015-2016 – участь у програмах British Council “Розвиток лідерського потенціалу університетів України”: “Командне лідерство” (“Leadershіp development”) та “Майбутні лідери” (“Future leaders”);

-          Листопад – Грудень 2016, тижневий візит у Кембриджський університет (м. Кембридж Великобританія);

-          З листопада 2017р. - участь у складі академічної групи реалізації проекту Erasmus+KA2 CBHE № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JR «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання»;

-          Березень 2018 – візит до університету Deusto (м. Більбао, Іспанія) за програмою Erasmus+ MoPED;

-          Червень 2018 – візит до Кіпрського університету (UCY)  (м. Нікосія, Кіпр) за програмою Erasmus+ MoPED;

Зараз є завідувачем кафедри інформаційних технологій та систем у період з 2008-2015 – завідувач відділу аналізу та перспективного розвитку університету, 2007-2008 – директор Інституту інформаційних технологій, 2002-2007 – завідувач лабораторії дистанційного навчання.

Приймає активну учать у діяльності громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство».