Могильний Геннадій Анатолійович

фото

Могильний Геннадій Анатолійович

Кандидат технічних наук, доцент, 05.07.04 – «Технологія виробництва літальних апаратів»,  Тема: “Удосконалення технологічної підготовки виробництва конструкцій літальних апаратів, виготовлених методом автоматизованої намотки”.

Закінчив: Ворошиловградський машинобудівний інститут, 1989, Спеціальність "Напівпровідникове та електровакуумне машинобудування”

Працював на посадах: старшого наукового співробітника (СНУ ім. В. Даля), викладача (СНУ ім. В. Даля), старшого викладача (СНУ ім. В. Даля), головного адміністратора мережі (СНУ ім. В. Даля), зав.каф. ІТС (ЛНУ ім. Т.Шевченка)

За останні 5-ть років має наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз (A model developed for teaching an adaptive system of recognising cyberattacks among non-uniform queries in information systems / Valeriy Lakhno, Hennadii Mohylnyi, Volodymyr Donchenko, Olha Smahina, Mykola Pyroh // Eastern - European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol 4, No 9 (82). – P. 27 – 36.; Development Of A Support System For Managing The Cyber Protection Of An Information Object / Valeriy Lakhno, Hennadii Mohylnyi, Volodymyr Donchenko, Kravchuk P. U, Mekhed D.B.,// Journal of Theoretical and Applied Information Technology – 2017. – Vol.95. No 6, p. 1263–1272.; Model of indicator of current risk of threats realization on the information communication system of transport / V. LAKHNO, O. KRYVORUCHKO, H. MOHYLNYI, M. SEMENOV, I. KIRYEYEV, V. MATIIEVSKYI, V. DONCHENKO // International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)? Volume 10, Issue 02, February 2019, pp. 1–9, Article ID: IJCIET_10_02_001/; Model for a computer decision support system on mutual investment in the cybersecurity of educational institutions / B. Akhmetov, L. Kydyralina,V. Lakhno, H. MohylnyI J. Akhmetova,A/ Tashimova // International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) Volume 9, Issue 10, October 2018, pp. 1114–1122, Article ID: IJMET_09_10_114 Available online at http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=9&IType=10 ISSN Print: 0976-6340 and ISSN Online: 0976-6359).

 Здійснював наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового звання (Кірєєв Ігор Юлійович, к.т.н., 05.07.02 «Проєктування, виробництво та випробування літальних апаратів», 2011, ХАІ).

Є менеджером проєкту Erasmus+KA2 CBHE № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JR «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання». Вдпоавідає за впровадження та налагодження  обладнання ICR.

Працював у складі науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України 015-1 Професійна освіта (інформаційні технології, автоматизація та телекомунікації) (наказ МОН України від 06 квітня 2016 р. № 375). Є директором інституту фізики, математики та інформаційних технологій з 2010-року.

 Має значну кількість патентів. Наприклад: (Пат. UA 111453 МКП  04N 7/18 , G08B 25/08 Бездротова система моніторингу (спостереження) поведінки  хворих і літніх людей. Опубл. 10.11.2016, бюл. № 21, 2016 р.; Пат. UA 112170 МКП  G01F 23/00, G08B 21/00, A61M 5/14 Автоматична детекторна й сигнальна система для медичної крапельниці. Опубл. 12.12.2016, бюл. № 23, 2016 р; Пат. UA 114260 МКП  В21К 1/28 В60В 5/02, В29С 43/28, В29D 30/34 Спосіб виготовлення автомобільного запасного колеса методом намотування. Опубл. 10.03.2017, бюл. № 5, 2017 р; Пат. UA 132648 МКП  G05B 15/00, G09B 23/00, G05B 19/00 Навчально-лабораторний стенд для вивчення мов проєктування цифрових пристроїв. Опубл. 11,03,2019, бюл № 5, 2019 р.; Пат. UA 132647 МКП A61J 7/04, B65D 83/04 Пристрій контролю прийому різних препаратів за заданим розкладом Опубл. 11,03,2019, бюл № 5, 2019 р.).

Здійснював керівництво студентом Козуб В.Ю., який здобув призове ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Інформаційні технології». (Хмельницький національний університет, 2017)

Приймає активну учать у діяльності громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство».