Донченко Володимир Юрійович

фото

Донченко Володимир Юрійович

Донченко Володимир Юрійович, заступник директора Інституту фізики, математики та інформаційних технологій, старший викладач.
Основні наукові дослідження – САПР еластомерів, моделювання.
Основні дисципліни, що викладає: «Архітектура та проектування програмного забезпечення», «Моделювання та аналіз програмного забезпечення», «Об’єктні технології конструювання програмного забезпечення», «Програмування».

Має за останні 5-ть років 3 наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз (A model developed for teaching an adaptive system of recognising cyberattacks among non-uniform queries in information systems / Valeriy Lakhno, Hennadii Mohylnyi, Volodymyr Donchenko, Olha Smahina, Mykola Pyroh // Eastern - European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol 4, No 9 (82). – P. 27 – 36.

Development Of A Support System For Managing The Cyber Protection Of An Information Object / Valeriy Lakhno, Hennadii Mohylnyi, Volodymyr Donchenko, Kravchuk P. U, Mekhed D.B.,// Journal of Theoretical and Applied Information Technology – 2017. – Vol.95. No 6, p. 1263–1272. Model of indicator of current risk of threats realization on the information communication system of transport / V. LAKHNO, O. KRYVORUCHKO, H. MOHYLNYI, M. SEMENOV, I. KIRYEYEV, V. MATIIEVSKYI, V. DONCHENKO // International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 10, Issue 02, February 2019, pp. 1–9, Article ID: IJCIET_10_02_001/).

Приймає участь у складі академічної групи реалізації проекту Erasmus+KA2 CBHE № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JR «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання». Є заступником директора з навчальної роботи інституту фізики, математики та інформаційних технологій з 2014-року.

 Має більш ніж два патенту (Пат. UA 111453 МКП  04N 7/18 , G08B 25/08 Бездротова система моніторингу (спостереження) поведінки  хворих і літніх людей. Опубл. 10.11.2016, бюл. № 21, 2016 р. Пат. UA 112170 МКП  G01F 23/00, G08B 21/00, A61M 5/14 Автоматична детекторна й сигнальна система для медичної крапельниці. Опубл. 12.12.2016, бюл. № 23, 2016 р Пат. UA 114260 МКП  В21К 1/28 В60В 5/02, В29С 43/28, В29D 30/34 Спосіб виготовлення автомобільного запасного колеса методом намотування. Опубл. 10.03.2017, бюл. № 5, 2017 р Пат. UA 132648 МКП  G05B 15/00, G09B 23/00, G05B 19/00 Навчально-лабораторний стенд для вивчення мов проектування цифрових пристроїв. Опубл. 11,03,2019, бюл № 5, 2019 р. Пат. UA 132647 МКП A61J 7/04, B65D 83/04 Пристрій контролю прийому різних препаратів за заданим розкладом Опубл. 11,03,2019, бюл № 5, 2019 р.).