Тихонов Юрій Леонтійович

фото

Тихонов Юрій Леонтійович

Тихонов Юрій Леонтійович, кандидат технічних наук, доцент.  05.13.22  - "Автоматизовані системи управління", Тема:  „Разработки методов расчета и анализа структур вычислительных средств для информационных подсистем АСУ” .

Закінчив: Московський національний університет імені М.В.Ломаносова, 1976, Спеціальність "Математика”

Основні наукові дослідження спрямовані на розробку концепції мережі автоматизованих робочих місць для онтологізірованої навчальної системи. Побудова математичних моделей мережі АРМ.
Основні дисципліни, що викладає: «Теорія баз даних», «Клієнт-серверні бази даних», «Проектування комп’ютерних систем штучного інтелекту», «Основи  НДР», «Онтології та бази знань».

За останні 5-ть років має наукову публікацію у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз U. Tikhonov, V. Lakhno, E. Skliarenko, O. Ste-panenko, K. Dvirnyi  Development of ontological approach in e-learning when studying information tech-nologies  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus), 2016, № 5/2 (83), p. 13–20. та  більше ніж 5 наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України. (Тихонов Ю. Інструментарій для формування електронного курсу ПОДІЛЬСЬКИЙ ВІСНИК: сільське господарство, техніка, економіка, 2017. – Випуск 27 – С. 220 – 225; Тихонов Ю. Математичний опис процесів в е-освіті «Техніка, енергетика,  транспорт  АПК» – Вінниця, 2018. – № 1(100) – С. 25 – 29; Тихонов Ю. Онтологічний підхід до оперативного планування Вісник  Національного  технічного  університету  «ХПІ».  Збірник  наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 9(1285) – С. 153 – 158; U. Tikhonov Ontological approach to the description of the reservoir's passport Екологічна безпека Та природокористування. Збірник наукових праць . – КИЇВ, 2018. – Випуск 2 (26), квітень-червень – С. 85 – 95; Тихонов Ю. Формалізація опису  економічних і навчальних процесів в е-освіті  за математичними залежностями типу Парето Математичне моделювання В економіці. – Київ, 2018. – № 1 (10), січень-березень – С. 67 – 74).