Кірєєв Ігор Юлійович

фото

Кірєєв Ігор Юлійович

Кірєєв Ігор Юлійович, кандидат технічних наук, доцент, 05.07.02 - Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів, Тема: «Технологія намотування композитних крил малого подовження безпілотних літальних апаратів»

Закінчив: Харківській авіаційний інституту ім. М.Є.Жуквоського, 1985, Спеціальність:  «Авіаційні двигуни»

.Основні наукові дослідження – автоматизація технологічних процесів  на базі сучасних програмно-апаратних комплексів. Приймає активну участь у створенні та налаштуванні спеціалізованого навчального обладнання кафедри ІТС
Має понад 40 публікацій

серед них

Киреев И.Ю. Рациональное проектирование металлокомпозитных и композитных баллонов на заданный ресурс/В.С. Ивановвкий, О.В. Ивановская , И.Ю. Киреев // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов, Сб. науч. тр. Нац. аэрокосмич. ун-та им. Н.Е. Жуковского "ХАИ". Вып. 2(94). Харьков: НАКУ, 2018, С. 40-55.

Киреев И.Ю. Особенности проектирования программ управления технологическим процессом намотки изделий сложной геометрии /Г.А. Могильний, И.Ю. Киреев// Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. № 8 (179) Ч. 2, 2012 р. – с. 145-151.

. Киреев И.Ю.  Исследование мобильных устройств в составе М2М-сервисов систем мониторинга состояния здоровья / Г.А. Могильний, И.Ю. Киреев, В.В. Скачко //  Вісник Східноукраїнського  національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2013. –№ 4(193). – С. 119 – 124.

КиреевИ.Ю.  Использование технологии виртуальных устройств для программно-аппаратной реализации учебного эксперимента с шаговым двигателем в кабинете компьютерной физики / И.Ю. Киреев //  Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: Альма-матер, 2013. – Ч. І. – № 18(277) – С. 76 – 85

Киреев И.Ю.  Оптоэлектронная система фото сепаратора на основе ПЛИС фирмы Xilinx и линейной ПЗС матрицы / И.Ю. Киреев // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету, 2012. - № 41(технічні науки) С. 110-119)

Має за останні 5-ть років наукову публікацію у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз

MODEL OF INDICATOR OF CURRENT RISK OF THREATS REALIZATION ON THE INFORMATION COMMUNICATION SYSTEM OF TRANSPORT (стаття) International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 10, Issue 02, February 2019, pp. 1–9, Article ID: IJCIET_10_02_001 Available online at http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?JType=IJCIET&VType=10&IType=2 ISSN Print: 0976-6308 and ISSN Online: 0976-6316

Має 17 патентів, з яких за останні роки.

Пат. UA 88273 МКП B32B 33/00, B64C 3/00, B64F 5/00 Спосіб контролю працездатності композитного балона високого тиску. Опубл. 11.03.2014, бюл. № 5 2014 р. Пат. UA 88277 МКП G01L 23/00, G01L 11/00, G02B 6/00 Розподілений волоконно-оптичний датчик руйнування виробів з композиційних матеріалів Опубл. 11.03.2014, бюл. № 5 2014 р. Пат. UA 88277 МКП B29C 39/00, E04C 5/07 Технологічна лінія для виготовлення композитного спірально армованого наповнювача з елементами трансверсального посилення Опубл. 10.04.2014, бюл. № 7 2014 р Пат. UA 90514 МКП B07C 5/00 Пристрій для сортування зерна. Опубл. 26.05.2014, бюл. № 10, 2014 р. Пат. UA 90548 МКП A61J 7/00, B65D 83/04 Пристрій для організації прийому різних препаратів за заданим розкладом. Опубл. 26.05.2014, бюл. № 10, 2014 р. Пат. UA 111453 МКП  04N 7/18 , G08B 25/08 Бездротова система моніторингу (спостереження) поведінки  хворих і літніх людей. Опубл. 10.11.2016, бюл. № 21, 2016 р. Пат. UA 112170 МКП  G01F 23/00, G08B 21/00, A61M 5/14 Автоматична детекторна й сигнальна система для медичної крапельниці. Опубл. 12.12.2016, бюл. № 23, 2016 р Пат. UA 114260 МКП  В21К 1/28 В60В 5/02, В29С 43/28, В29D 30/34 Спосіб виготовлення автомобільного запасного колеса методом намотування. Опубл. 10.03.2017, бюл. № 5, 2017 р Пат. UA 132648 МКП  G05B 15/00, G09B 23/00, G05B 19/00 Навчально-лабораторний стенд для вивчення мов проектування цифрових пристроїв. Опубл. 11,03,2019, бюл № 5, 2019 р. Пат. UA 132647 МКП A61J 7/04, B65D 83/04 Пристрій контролю прийому різних препаратів за заданим розкладом Опубл. 11,03,2019, бюл № 5, 2019 р.