Гашков Юрій Леонідовіч

Спеціальність випускника

Назва роботи

РОЗРОБКА STEAM УРОКУ НА ТЕМУ «3D МОДЕЛЮВАННЯ»

Керівник роботи

Семенов Микола Анатолійович

Анотація роботи

У роботі розглянуто теоретичні, психолого-педагогічні основи та організаційно-методичні можливості проектування та проведення STEAM уроку з 3D моделювання. Вибір такої теми обумовлено участю навчально-наукового Інституту фізики, математики та інформаційних технологій в проекті Еразмус+ «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів навчання» (MoPED) – №586098-ЕРР-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP (Програма КА-2) та створенням інноваційного класу з обладнанням необхідним для 3D моделювання.
У магістерській роботі зроблено спробу порівняти досвід розробки STEAM уроків з 3D моделювання в світі та в Україні. Показано, що існує багато прикладів таких уроків Перевагою українського досвіду є математична спрямованість існуючих розробок, зокрема з використанням системи GeoGebra.
У якості основного для учнів було обрано завдання створення та друк 3D моделі сніжинки. Для формування 3D моделей в STEAM уроку обрано додаток TinkerCAD.
На основі таксономії Блума сформульовані очікувані результати навчання для STEAM уроку. Очікувані результати передбачають вивчення простих геометричних тіл та основ 3D моделювання, опанування додатку для моделювання простіших перетворень, створення ескізу сніжинки, розробку 3D моделі сніжинки та її реалізацію.
На основі очікуваних результатів навчання було спроектовано STEAM урок з обраної теми. За розробленою схемою було розроблено цифровий курс.

Наукові інтереси та бажання по працевлаштуванню

STEAM, цифрове навчання, навчальний процес, цифрові методики навчання, евристичне навчання, проблемне навчання, мультидисциплінарність.