Анотації вибіркових дисциплін для 014 Середня освіта (Математика) (бакалавр)

3 курс

Класична механіка  або основи механіки суцільних середовищ

Спецглави алгебри та теорії чисел або Алгебраїчна теорія графів і напівгруп

Електродинаміка або Теорія випромінювань та часток

Методи математичної фізики або Основи теорії поля

4 курс

Сучасні інформаційні технології або Інтернет технології

Спецглави алгебри та теорії чисел або Алгебраїчна теорія графів і напівгруп

Спецглави геометрії або Спецглави теорії диференціальних рівнянь

Теорія випадкових процесів  або Спеціальні глави з обчислювальної математики

Студент подає заяву до директорату Навчально-наукового інституту фізики, математики та інформаційних технологій, у якій указує обрану дисципліну з блоку 2.2 «Освітні компоненти професійної і практичної підготовки» для бакалаврату й магістратури.

Заступник директора з навчальної роботи – Донченко Володимир Юрійович +380-50-428-9581, ifmit.s.2014@gmail.com.