Анотації вибіркових дисциплін для 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа(бакалавр)

2 курс

Основи СУБД ACCES або Основи СУБД MySql

Програмне забезпечення локальних мереж або Програмне забезпечення глобальних мереж

Комп’ютерні системи та растрова графіка або Комп’ютерне моделювання та векторна графіка

Операційні системи та периферійні пристрої або Архітектура комп’ютерів та організаційна техніка

Професійна комунікація або Організація діяльності державної установи

3 курс

Документні ресурси або Довідково-інформаційні фонди та їх формування

4 курс

Управлінське документування або Діловий документ

Кореспонденція та діловодство або Вітчизняне документознавство

Студент подає заяву до директорату Навчально-наукового інституту фізики, математики та інформаційних технологій, у якій указує обрану дисципліну з блоку 2.2 «Освітні компоненти професійної і практичної підготовки» для бакалаврату й магістратури.

Заступник директора з навчальної роботи – Донченко Володимир Юрійович +380-50-428-9581, ifmit.s.2014@gmail.com.