Анотації вибіркових дисциплін для 121 Інженерія програмного забезпечення (бакалавр)

1 курс

Програмування графіки та мультимедіа або Графічний дизайн програмних розробок

Системи математичного моделювання - Mathcad, Mathlab або Системи  CAD/CAM моделювання - Autocad, Компас

2 курс

ЄСКД та креслення у ПС або  Комп’ютерні системи підготовки програмної документації

Програмування  графіки та мультимедіа або Графічний дизайн програмних розробок

3 курс

JAVA- програмування або C# - програмування

Програмні системи на засадах PHP або Програмні системи на засадах JSP

Курсова робота з JAVA- програмування або Курсова робота з C# - програмування

Паралельні обчислення або Розподілені обчислення

4 курс

Огляд мобільних платформ та їх програмування засобами .NET або  Огляд мобільних платформ та їх програмування засобами J2ME

Автоматизація офісних додатків  або Основи VBA

Студент подає заяву до директорату Навчально-наукового інституту фізики, математики та інформаційних технологій, у якій указує обрану дисципліну з блоку 2.2 «Освітні компоненти професійної і практичної підготовки» для бакалаврату й магістратури.

Заступник директора з навчальної роботи – Донченко Володимир Юрійович +380-50-428-9581, ifmit.s.2014@gmail.com.