Анотації вибіркових дисциплін для 122 Комп'ютерні науки (бакалавр)

2 курс

JAVA- програмування або C# - програмування

3 курс

АСУ та проектування або Об`єктно-зорієнтований аналіз та проектування

Паралельні та розподілені обчислення або Розподілені інформаційно-аналітичні системи

Програмування та підтримка веб-застосувань або Проектування програмних систем

4 курс

Спеціальні мови програмування або Сучасні парадигми програмних процесів

Інтелектуальні інформаційні системи або Роботизовані комплекси

АСУ та проектування або Об`єктно-зорієнтований аналіз та проектування

Студент подає заяву до директорату Навчально-наукового інституту фізики, математики та інформаційних технологій, у якій указує обрану дисципліну з блоку 2.2 «Освітні компоненти професійної і практичної підготовки» для бакалаврату й магістратури.

Заступник директора з навчальної роботи – Донченко Володимир Юрійович +380-50-428-9581, ifmit.s.2014@gmail.com.