Анотації вибіркових дисциплін для 123 Комп’ютерна інженерія (бакалавр)

Увага! Повний опис всіх компонентів дивись на сторінці спеціальності:
"Про інститут" - "Спеціальності" - "123 Комп’ютерна інженерія" - "
Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми"

"1 курс

ЄСКД та креслення у КС або  Автоматизація підготовки  документації КС

2 курс

ЄСКД та креслення у КС або  Автоматизація підготовки  документації КС

Комп'ютерні системи інженерного проектування (P-cad) або Комп'ютерні системи інженерного проектування (Diptrace)

3 курс

JAVA- програмування або C# - програмування

Основи створення інтернет додатків на засадах  Jsp або Основи створення інтернет додатків на засадах PHP

Курсова робота з JAVA- програмування або Курсова робота з C# - програмування

Паралельне програмування засобами PYTHON або Паралельне програмування засобами Java

4 курс

Огляд мобільних платформ та їх програмування засобами .NET або  Огляд мобільних платформ та їх програмування засобами Android studio

Проектування елементів цифрових приладів на базі ПЛІС фірми Xilinx або  Проектування елементів цифрових приладів на базі ПЛІС фірми Altera

Студент подає заяву до директорату Навчально-наукового інституту фізики, математики та інформаційних технологій, у якій указує обрану дисципліну з блоку 2.2 «Освітні компоненти професійної і практичної підготовки» для бакалаврату й магістратури.

Заступник директора з навчальної роботи – Донченко Володимир Юрійович +380-50-428-9581, ifmit.s.2014@gmail.com.