Про інститут

Загальна інформація

Навчально-науковий інститут фізики, математики та інформаційних технологій (НН ІФМІТ) створено 1 грудня 2007. Інститут є наслідником традицій та духа фізико-математичного факультету. Викладачі інституту приймають активну участь у світовому науковому житті. Інститут є учасником проекту Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MoPED – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) і активно співпрацює із Precarpathian  National University named after Vasyl Stefanyk (Ukraine); University of Deusto (Spain); AGH University of Science and Technology (Poland), University of Cyprus (Cyprus); Borys Grinchenko Kyiv University (Ukraine); Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda Pedagogical  University (Ukraine); Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical  University (Ukraine); South Ukrainian National Pedagogical  University named after K.D. Ushynsky (Ukraine).

Інститут виконує свою діяльність згідно положення про структурний підрозділ.

Інститутом керують досвідчені спеціалісти, які присвятили своє життя вихованню майбутніх поколінь більш докладну інформацію ви можете знайти на сторінці Директорат.

Інститут є нащадком фізико-математичного факультету, який було засновано ще у 1931 року інформацію про головні етапи розвитку інституту представлена на сторінці Історія інституту.

Інститут має розвинене Матеріально–технічне забезпечення. заняття проходять в лабораторіях та спеціалізованих кабінетах

Кафедри інституту

Навчальний процес забезпечують:

Кафедра алгебри та системного аналізу
Завідувач кафедри – Жучок Анатолій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
Завідувач кафедри – Малюк Ольга Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент

Кафедра інформаційних технологій та систем
Завідувач кафедри – Семенов Микола Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра фізико-технічних систем та інформатики
Завідувач кафедри – Козуб Юрій Гордійович, кандидат технічних наук, доцент.

 

Освітня діяльність

Детальний опис спеціальностей дивись у розділі "Вступнику"->"Спеціальності". В цілому ІФМІТ  здійснює підготовку фахівців за такими напрямами та спеціальностями:

на освітньому рівні "бакалавр"

 • середня освіта (математика, інформатика);
 • середня освіта (математика, фізика);
 • середня освіта (фізика, інформатика);
 • математика;
 • фізика та астрономія;
 • комп’ютерні науки;
 • системний аналіз;
 • комп’ютерна інженерія;
 • інженерія програмного забезпечення;
 • інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

на освітньому рівні "магістр" (Для вступу: ознайомся програмою фахового вступного іспиту)

 • середня освіта (математика)
 • середня освіта (інформатика)
 • середня освіта (фізика);
 • фізика та астрономія;
 • математика
 • комп’ютерні науки;
 • комп’ютерна інженерія;
 • інженерія програмного забезпечення;
 • інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Більш детальну інформацію щодо особливостей вступу дивись в розділі "Вступнику". Та в розділі спеціальності.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ І ДИСЦИПЛІН ПРЕДСТАВЛЕНО
в розділі "Публічна інформація", "Освітні програми та перелік їх компонентів"

КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ:

В навчально-науковому інституті фізики, математики та інформаційних технологій діють чотири кафедр, кожна з яких реалізує окремі напрями наукової діяльності. Якість навчального процесу забезпечує професорсько-викладацький склад.

 • Могильний Геннадій Анатолійович ‒ директор інституту, кандидат технічних наук, доцент.
 • Донченко Володимир Юрійович ‒ заступник директора з навчальної роботи, старший викладач.
 • Матієвський Володимир Валерійович ‒ заступник директора із соціально-гуманітарної роботи.
 • Меняйленко Олександр Сергійович ‒ доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 • Гуржий Андрій Миколайович професор кафедри інформаційних технологій та систем д.т.н., проф. заслужений працівник народної освіти України
 • Лахно Валерій Анатолійович професор кафедри інформаційних технологій та систем д.т.н., проф
 • Жучок Анатолій Володимирович ‒ доктор фізико-математичних наук, професор.
 • Хмель Валерій Петрович ‒ директор навчально-наукового інституту економіки та бізнесу, доцент кафедри алгебри та системного аналізу, кандидат педагогічних наук.
 • Жучок Юрій Володимирович ‒ доктор фізико-математичних наук, професор кафедри алгебри та системного аналізу, доцент.
 • Малюк Ольга Юріївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент.
 • Акіншина Ірина Миколаївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент.
 • Крохмаль Ірина Миколаївна ‒ старший викладач.
 • Курило Наталія Олександрівна ‒ кандидат філологічних наук, доцент.
 • Лєсовець Неля Миколаївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент.
 • Семенов Микола Анатолійович ‒ кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Тихонов Юрій Леонтійович ‒ кандидат технічних наук, доцент.
 • Кірєєв Ігор Юлійович ‒ кандидат технічних наук, доцент.
 • Козуб Галина Олександрівна ‒ кандидат технічних наук, доцент.
 • Переяславська Світлана Олександрівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Смагіна Ольга Олександрівна ‒ кандидат педагогічних наук, старший викладач.
 • Козуб Юрій Гордійович ‒ кандидат технічних наук, доцент.
 • Дирда Віталій Іларіонович – доктор технічних наук, професор
 • Бондаренко Ліна Ігорівна ‒ кандидат педагогічних наук, старший викладач.
 • Літвінова Олеся Миколаївна ‒ старший викладач.
 • Самовілова Наталія Олександрівна – асистент
 • Жучок Юлія Володимирівна ‒ кандидат фізико-математичних наук, старший викладач.
 • Тоічкіна Олена Олександрівна ‒ кандидат фізико-математичних наук, старший викладач.

 

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри інформаційних технологій та систем складається з кількох галузей використання інформаційних технологій у різних напрямах науки, техніки, економіки й освіти: дослідження систем інженерного проєктування й моделювання фізико-механічних характеристик конструкцій і виробів спеціального призначення; програмування мікроконтролерів та ПЛІС, а також розробка й моделювання систем управління спеціалізованим намотувальним устаткуванням; розробка інтегрованих інформаційно-довідкових систем на основі JAVA- технологій; розробка й дослідження навчальних WEB-порталів та створення навчальних програм гуманітарного напрямку.

Наукові розробки кафедри алгебри та системного аналізу пов’язана з сучасними напрямками в галузях математичного аналізу, алгебри: теорія напівгруп; структурні властивості алгебраїчних систем. Кафедра підтримує наукові зв’язки з Інститутом прикладної математики та механіки НАН України (м. Донецьк) (видається науковий журнал “Український математичний вісник”); Київський державний університет (механіко-математичний факультет) (видається міжнародний науковий журнал “Algebra and Discrete Mathematics”);  Донецьким національним університетом (математичний факультет), Воронезьким державним університетом (математичний факультет), Університетом м. Вааса (Фінляндія).

Викладачі кафедри фізико-технічних систем та інформатики підвищують рівень кваліфікації в провідних науково-дослідних установах України та активно співпрацюють з Інститутом геотехнічної механіки ім. Н.С.Полякова Національної академії наук України, Запорізьким національним університетом. Наукова робота кафедри пов’язана з дослідженнями в галузі фізико-механічних полів в полімерах, використанням інформаційних технологій в різних областях науки, техніки, економіки та освіти, зокрема: системний аналіз і моделювання технічних, економічних, соціальних та інших процесів і об’єктів; управління процесами в галузях економіки, техніки, освіти, туризму; дослідження дискретних математичних структур і комбінаторних схем; дослідження з аналізу даних в соціології, психології, педагогіки; управління якістю дистанційного навчання у вищих навчальних закладах; застосування інформаційних технологій в туристичній галузі і готельно-ресторанному бізнесі. Результати науково-дослідної роботи викладачів використовуються у викладанні інформаційних дисциплін з багатьох напрямків навчання в ЛНУ.

Провідні викладачі кафедри документознавства та інформаційної діяльності ведуть науково-дослідницьку роботу за такими напрямами:  актуальні питання сучасного документознавства; методологія та практика підготовки фахівців зі спеціальностей „Документознавство та інформаційна діяльність” і „Діловодство”; організація сучасної ділової комунікації; уніфіковані системи документації; кадрове діловодство, документаційне забезпечення управління персоналом, культура усного та писемного ділового мовлення; аналітико-синтетична обробка інформації;  літературне редагування тексту.

Соціально-гуманітарна робота

Соціально-гуманітарна робота в інституті фізики, математики та інформаційних технологій організується за напрямами:

 1. Організаційно-методичне забезпечення соціально-гуманітарної роботи.
 2. Соціально-психологічна підтримка та адаптація студентів до умов навчання у віддаленому доступі.
 3. Інформаційно-роз’яснювальна робота.
 4. Педагогічний супровід навчальної діяльності студентів.

Протягом навчального року відповідно до плану навчання проходять бесіди зі студентами про особливості навчання в умовах віддаленого доступу, про історію та традиції університету, корпоративну культуру і корпоративну єдність. Постійно підтримується зв’язок зі студентами спеціальностей ІФМІТ за допомогою телефонів гарячої лінії, електронної пошти, листування у соціальних мережах. Консультування студентів проводиться в режимі онлайн та офлайн з приводу підготовки до проходження практик, екзаменів, заліків тощо.

Фотогалереї

1 вересня 2017 НН ІФМІТ