Матеріально–технічне забезпечення

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями (м. Рубіжне)

№ з/п

Найменування приміщення

Площа приміщень, кв. метрів

усього

у тому числі

власних

орендо-ваних

зданих в оренду

1.

Навчальні приміщення, усього:

у тому числі:

6484,6

6484,6

-

-

1.1.

Приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

3987,3

3987,3

-

-

1.2.

Комп’ютерні лабораторії

554,8

554,8

-

-

1.3.

Спортивні зали

1942,5

1942,5

-

818,10

2.

Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників

1138,1

1138,1

-

-

3.

Службові приміщення

2249,3

2249,3

-

-

4.

Бібліотека,

у тому числі читальні зали

177,5

177,5

-

-

5.

Гуртожитки

1093,9

1024,9

-

-

6.

Їдальні, буфети

334,3

334,3

-

57,93

7.

Профілакторії, бази відпочинку

-

-

-

-

8.

Медичні пункти

45,8

45,8

-

-

9.

Інше

2828,5

2828,5

-

111,52

Інформація про соціальну інфраструктуру (м.Рубіжне)

з/п

Найменування об’єктів соціальної інфраструктури

Кількість

Площа, кв. метрів

1.

Гуртожитки для студентів

1

3393,2

2.

Житлова площа, на одного студента у гуртожитку

6,78

 

3

Їдальні та буфети

1

334,3

4.

Кількість студентів, на одне посадкове місце в їдальнях і буфетах (осіб)

11,6

 

5.

Актові зали

1

161.7

6.

Спортивні зали

2

1942,5

7.

Плавальні басейни

-

 

8.

Інші спортивні споруди:

  • стадіони
  • спортивні майданчики
  • корти
  • тощо

 

-

4

-

-

 

-

3248.2

-

-

9.

Студентський палац (клуб)

-

-

10.

Інше

-

-

Навчальні аудиторії та лабораторії

Нова комп'ютерна лабораторія