Нові курси

Важливою складовою проекту «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments), є розробка нових навчальних матеріалів по методиці викладання STEAM (наука, технології, інженерія, мистецтво та математика) предметів, а також створення та акредитація 18 нових курсів для програм на ступені бакалавра чи магістра в усіх українських педагогічних ВНЗ – учасників проекту.

ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" приймав активну участь у обговоренні та розробці нової концепції(шаблону) цих курсів, особливостей методологічного  та технологічного дизайну ICR необхідного для впровадження цих курсів

 ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" розробляє три нові курси:

Methodology of Using Digital Technologies in School Education/ Мова викладання: англійська – Бакалавр, 014 Середня освіта (математика).(дивись концепцію , концепцію укр. мовою та посібник)

The academic course  «Using digital technologies to support learning and teaching in school» provides the conditions for preparing future teachers to use digital technologies of teaching at school and creates opportunity for pedagogical creativity. The peculiarity of the course is practical orientation, creation of learning content, use of a business game for modeling pedagogical situations and evaluation of the developed methodology. The educational content of the course contains material from several main topics: methodology for designing the e-learning content; methodology of using digital tools in the school's educational process; organization of digital and blended learning; working with computer-based e-learning platforms; organization of communication and collaboration in e-learning environments, connectivism in educatinal technologies; modern services for organizing the digital educational environment at the school; methods and technologies for evaluating e-learning tools; teacher's Tools for E-Learning Quality Assurance - Moodle, Google, Microsoft and others.
До курсу «Methodology of Using Digital Technologies in School Education» є можливість підключитися за посиланням  http://do.luguniv.edu.ua/course/view.php?id=28213         гостевий доступ, пароль - "moped"

 

Розвивальне навчання в школі за допомогою 3D моделювання та робототехніки / Мова викладання: українська – Магістр, 014 Середня освіта (Інформатика), 014 Середня освіта (математика), Магістр, 014 Середня освіта (Фізика) (дивись концепцію , концепцію англ. мовою та посібник).

Навчальна дисципліна передбачає формування у майбутніх вчителів фахових педагогічних компетентностей для здатності організації навчального процесу в загальноосвітніх закладах за такими напрямами та тематикою: творча розробка 3D моделей з використанням інженерних та математичних методів; оригінальні підходи до рішення математичних задач з використанням 3D моделювання; впровадження STEAM та творчих мультидисциплінарних завдань для школярів старших класів, які ґрунтуються на прикладах з реального життя; формування навичок інженерного та креативного мислення; формування навичок програмування та здатність розв’язувати задачі комп’ютерного моделювання за допомогою робототехніки; використання у навчальному процесі Fusion 360, Tinkercad, GeoGebra та іншіх програмних засобів.
До курсу «Розвиваюче навчання в школі за допомогою 3D-моделювання та робототехніки» є можливість підключитися за посиланням   http://do.luguniv.edu.ua/course/view.php?id=26709          гостевий доступ, пароль - "moped"

Гейміфікація у навчальному процесі школи / Мова викладання: українська – Магістр, 014 Середня освіта (Інформатика), 014 Середня освіта (математика), Магістр, 014 Середня освіта (Фізика). (дивись концепцію , концепцію англ. мовою та посібник)

Завдання навчального курсу «Гейміфікація у навчальному процесі школи» полягає у підготовці студентів до практичного використання ігрових технологій (комп’ютерні, квест-технології тощо) у навчальному процесі загальноосвітньої школи. Навчальний досвід організується в цикл лекцій, практичних робіт (тренінгів), лабораторних занять і роботу в групах. Окрім цих форм діяльності для результативності навчання має значення самостійна робота студента, а саме розробка методичних матеріалів, інструкцій та програмного забезпечення для використання в навчальному процесі школи. Особливістю навчання також є  залучення в цьому курсі інтерактивних технологій гейміфікації, створення відповідного інтерактивного навчального середовища. Зміст курсу має такі пріоритети: дидактична гра та методика її розробки та проведення під час уроку; розробка та використання квестів, вікові особливості використання гри у навчальному процесі, педагогічні та цифрові інструменти вчителя для геміфікацції. Програмні засоби, що застосовуються: Scratch, Alice тощо.
До курсу «Гейміфікація у навчальному процесі школи» є можливість підключитися за посиланням  http://do.luguniv.edu.ua/course/view.php?id=26708         гостевий доступ, пароль - "moped"

Для впровадження цих курсів та проведення моніторингу якості в університеті було створено комісію з якості. Були розроблені критерії оцінки якості нових курсів.  Комісія з якості попередньо розглянула запропоновані курси та рекомендувала їх  до впровадження. З метою підвищення ефективності впровадження результатів проекту та аналізу якості підготовлених матеріалів Комісія з якості ЛНУ імені Т. Шевченка у грудні 2020 р. повторно  розглянула та проаналізувала всі розроблені матеріли та рекомендувала їх до впровадження у навчальний процес (Протокол 4 та  5)  

Профільні кафедри розробили нові освітні програми та включили до них нові курси .Рішенням вченої ради університету нові ОП було затверджено (пп. 6). 

В цілому в межах проекту планується  розробка та впровадження 18 наступних курсів (дисциплін). Більш детально ознаймитися з ними можна за посиланням:

 

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди":

 • Innovative technologies and instruments in teaching foreign languages /  Мова викладання: англійська – Бакалавр, 013 Початкова освіта Спеціалізація «Англійська мова»;
 • Цифрові інструменти в освітній діяльності вчителя /  Мова викладання: українська – Бакалавр, магістр 013 «Початкова освіта»,  014 «Середня освіта» («Практична психологія» «Музичне мистецтво» «Образотворче мистецтво» «Менеджмент») ;
 • Інноваційні технології та інструменти в організації та моніторингу якості дистанційної освіти /  Мова викладання: українська – Магістр, 013 Початкова освіта  («Інформатика», «Практична психологія», «Англійська мова», «Менеджмент освіти», «Інклюзивна освіта»), 073 Менеджмент («Освітній менеджмент»)

 

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника":

 • Медіадидактика початкової школи /  Мова викладання: українська – Бакалавр, 013 Початкова освіта;
 • Методика електронного навчання в початковій школі /  Мова викладання: українська – Магістр, 013 Початкова освіта ;
 • Geocultural Scientific Literacy /  Мова викладання: Англійська – Магістр, 013 Початкова освіта. («Англійська мова і література») ;
 • Інноваційні технології у STEАM-освіті /  Мова викладання: українська–Магістр, 014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»:

 • Robot programming for children (Robotics for Education) /  Мова викладання: Англійська – Бакалавр, 014 Середня освіта (Інформатика);
 • Конструктивні аспекти евклідової геометрії /  Мова викладання: українська–Магістр, 014.04 Середня освіта (Математика);
 • Інноваційні технології у навчанні фізики /  Мова викладання: українська – Магістр, 014.08 Середня освіта (Фізика);
 • Сучасні цифрові технології візуального мистецтва  /  Мова викладання: українська–Магістр, 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

 

Київський університет імені Бориса Грінченка:

 • Основи STEAM-освіти /  Мова викладання: Англійська – Бакалавр, 013 Початкова освіта;
 • Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті /  Мова викладання: українська – Магістр, 013 Початкова освіта (Управління електронним навчанням);
 • Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання /  Мова викладання: українська – Магістр, 013 Початкова освіта (Управління електронним навчанням)

 

Уманський державний  педагогічний університет імені Павла Тичини:

 • Cloud and mobile technology in education  /  Мова викладання: Англійська – Бакалавр, 014 Середня освіта (Інформатика);
 • Інноваційні технології навчання шкільного курсу математики /  Мова викладання: українська – Бакалавр, 014 Середня освіта (Математика);
 • Технології розвитку критичного мислення у навчанні фізики /  Мова викладання: українська – Магістр, 014.08 Середня освіта (Фізика).

Більш детально ознаймитися з ними можна за посиланням: