Анотації вибіркових дисциплін для 122 Комп'ютерні науки (магістр)

2.1.2 блок

Студент може вибрати одну дисципліну з наведеного переліку:

2.2 Блок

Студент подає заяву до директорату Навчально-наукового інституту фізики, математики та інформаційних технологій, у якій указує обрану дисципліну з блоку 2.2 «Освітні компоненти професійної та практичної підготовки» для бакалаврату й магістратури. Заступник директора з навчальної роботи – Донченко Володимир Юрійович +380-50-428-9581, ifmit.s.2014@gmail.com.