Вчена рада НН ІФМІТ

Склад вченої ради навчально-наукового інституту фізики, математики та інформаційних технологій

ПІБ

Посада

Могильний Г.А.

Директор НН ІФМІТ

Донченко В.Ю.

Заступник директора з навчальної роботи

Матієвський В.В.

Заступник директора з соціально-гуманітарної роботи

Семенов М.А.

Завідувач кафедри інформаційних технологій та систем

Жучок А.В.

Завідувач кафедри алгебри та системного аналізу

Малюк О.Ю.

Завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Козуб Ю.Г.

Завідувач кафедри фізико-технічних систем та інформатики

Козуб Г.О.

Доцент кафедри інформаційних технологій та систем

Переяславська С.О.

Доцент кафедри інформаційних технологій та систем

Смагіна О.О.

Старший викладач кафедри інформаційних технологій та систем

Леміш Н. Д.

Студентка1-го курсу. Студентський директор