Кафедра алгебри та системного аналізу

Кафедру алгебри та системного аналізу створено на базі кафедр математичного профілю Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Головна мета та пріоритетні завдання кафедри: організація ефективної навчальної і наукової діяльності  з використанням новітніх технологій та міжнародного досвіду в галузі математики, системного аналізу та статистики для студентів, аспірантів та викладачів.

Місія кафедри: підготовка конкурентоспроможних фахівців з математики, статистики, системного аналізу і теорії керування з досвідом наукової і аналітичної роботи для ефективної педагогічної, наукової і виробничої діяльності в Україні і на міжнародній арені.

Кафедра алгебри та системного аналізу є спадкоємцем математичної освіти, що започаткували у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка такі визначні вчені як:

Лоповок Л.М.
Лоповок Л.М.

Лоповок Л.М.(19161992) – видатний педагог-математик, один із творців проблемного навчання та розвиваючої системи вправ з математики, автор шкільних підручників, збірників задач, методичних вказівок для вчителів і учнів, книг для позакласного читання. 30 років працював учителем математики, німецької мови та креслення.
З 1963 року – завідувач кафедри геометрії і методики математики у Ворошиловградському педагогічному інституті (тепер ЛНУ ім.. Т.Шевченка). Готував і проводив численні математичні конкурси та олімпіади, виступав на наукових конференціях, навіть  за кордоном. Звання професора отримав у 1991 році. Учасник Великої Вітчизняної війни. Їм написані понад 70 книг і 150 статей. Його роботи видавалися російською, українською, болгарською, німецькою, угорською, чеською, польською, сербською та румунською мовами.

 

Усенко В.М.
Усенко В.М.

Усенко В.М. (1951-2006) – відомий український вчений-математик, засновник та редактор наукових журналів «Algebra and Discrete Mathematics», «Український математичний вісник», керівник алгебраїчної наукової школи, організатор І Міжнародної алгебраїчної конференції в Україні та Всеукраїнської конференції «Алгебраїчні методи дискретної математики», директор Луганської філії Інституту прикладної математики та механіки Національної академії наук України, завідувач  кафедри алгебри та дискретної математики Луганського національного педагогічного університету, доктор фізико-математичних наук, професор.

Випускником Луганського національного університету імені Тараса Шевченка був видатний вчений-математик Ширшов А.І.:

Ширшов А.І.
Ширшов А.І.

Ширшов А.І. (1921-1981) – вніс вирішальний особистий внесок у створення і оформлення одного з актуальних напрямків сучасної алгебри – теорії кілець, близьких до асоціативних. Велике значення досліджень Ширшова А.І. в теорії асоціативних кілець і в дослідженнях алгоритмічних проблем алгебри. Ширшов А.І. добровольцем пішов на фронт в складі 6-го стрілецького корпусу добровольців-сибіряків, воював на Західному, Калінінському, 2-му Білоруському фронтах, був нагороджений кількома медалями. З 1946 року  Ширшов А.І. працював в Станично-Луганської середній школі Ворошиловградської області і вчився на заочному відділенні Ворошиловградського педінституту (нині ЛНУ імені Т.Шевченка), який закінчив в 1949 році. Досягнення Ширшова А.І. та його школи отримали широке світове визнання.

 

Навчальна діяльність

Кафедра є випусковою з напрямів підготовки та спеціальностей: Математика, Середня освіта (Математика), Системний аналіз, Статистика.

Кафедра здійснює ґрунтовну підготовку фахівців у галузях:

12 «Інформаційні технології»  спеціальність 124 «Системний аналіз» надається кваліфікація – «бакалавр з системного аналізу, технічний фахівець в галузі управління» з можливістю працевлаштування на посадах:

 • Аналітик інформаційних, економічних, соціальних систем
 • Технічний фахівець в галузі прикладних наук та техніки
 • Технічний фахівець в галузі управління

01 «Середня освіта  (за професійним спрямуванням)» спеціальність  014 «Середня освіта. Математика. Інформатика» надається кваліфікація –  «бакалавр з середньої освіти, вчитель  математики та інформатики», «спеціаліст середньої освіти (математика), вчитель математики», «магістр середньої освіти (математика), викладач математики» з можливістю працевлаштування на посадах:

 • Викладач загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, навчальних закладів системи вищої освіти
 • Фахівець в галузі освіти (математика, інформатика)

 

11 «Математика та статистика» спеціальність 111 «Математика»  надається кваліфікація –  «бакалавр з математики, вчитель математики основної школи», «магістр математики, математик-аналітик з дослідження операцій, викладач», «математик,   співробітник-консультант (математика)» з можливістю працевлаштування на посадах:

 • Стажист-дослідник (у галузі математики)
 • Математик
 • Асистент математика
 • Фахівець наукових установ, лабораторій науковий співробітник-консультант (математика)

11 «Математика та статистика» спеціальність 112 «Статистика» надається кваліфікація –  «магістр або спеціаліст статистики, викладач економіко-математичних дисциплін вищих навчальних закладів» з можливістю працевлаштування на посадах:

 • статистик, викладач економіко-математичних дисциплін вищих навчальних закладів з узагальненим об’єктом діяльності: педагогічна, науково-дослідницька, виробнича діяльність в галузі математики, статистики, інформатики, аналітична діяльність в економічній галузі.

Основні дисципліни, що викладаються викладачами кафедри:

 • математичний аналіз
 • диференційні рівняння
 • диференціальна геометрія
 • теорія ймовірностей і математична статистика
 • лінійна алгебра
 • алгебра і теорія чисел
 • дискретна математика
 • основи системного аналізу
 • алгебра і геометрія
 • чисельні методи
 • методи оптимізації та дослідження операцій
 • програмування та алгоритмічні мови
 • випадкові процеси
 • вища і прикладна математика
 • вища математика та основи математичної статистики
 • елементарна математика і методика викладання математики
 • шкільний курс математики та методика викладання математики
 • історія та методологія математики
 • теоретичні основи математики
 • основи початкового курсу математики
 • математична статистика
 • математичні методи в психології

 

Бази виробничих практик

Для забезпечення ефективності процесу проходження виробничих практик кафедра має довгострокові договори зі школами та  провідними підприємствами України, регіональні представництва яких знаходяться в області:

 • Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Лисичанської міської ради Луганської області
 • Відокремлений підрозділ «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»
 • Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище професійне училище»
 • ТОВ «Інфопульс Україна» м. Київ (Розроблення стандартного програмного забезпечення)
 • ТОВ «Фарбмастер» м.Северодонецьк, плановий відділ
 • ТОВ «Сеопорт» м. Київ, плановий відділ
 • ТОВ «Лугань-Буд-Інвест.К» м. Харків, економічний відділ
 • ООО «Астерия» м.Северодонецьк, економічний відділ
 • Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради та асоціація керівників закладів освіти «Співдружність»
 • КУ «Кремінський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів», серверна
 • ТОВ «Синапс-Плюс» м. Рубіжне
 • Інститут математики НАН України (м. Київ)

 

Наукова діяльність кафедри

В університеті функціонує аспірантура з галузі 11 Математика та статистика за спеціальністю 111 Математика.

Підготовку аспірантів проводить проектна група, до складу якою входять:

 1. Жучок Анатолій Володимирович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри алгебри та системного аналізу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (керівник проектної групи).
 2. Бондаренко Віталій Михайлович, д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України.
 3. Жучок Юрій Володимирович, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри алгебри та системного аналізу ЛНУ імені Т. Шевченка.
 4. Хмель Валерій Петрович, к.п.н., доцент, доцент кафедри алгебри та системного аналізу, директор Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Тематика (напрями)  дисертаційних досліджень

 1. «Напівгрупи відповідностей».
 2. «Напівгрупи та структурні властивості дімоноїдів».
 3. «Напівгрупи еноморфізмів алгебраїчних систем».
 4. «Відносно вільні тріоїди».
 5. «Конгруенції на варіантах напівгруп».
 6. «Інтерасоціативності напівгруп».

На кафедрі значна увага приділяється науковій діяльності співробітників, проводяться активні наукові дослідження з теорії напівгруп, теорії дімоноїдів, лінійних операторів; квазілінійних еліптичних неваріаційних операторів; граничних теорем, вивчаються синтез класифікаторів технічних систем розпізнавання образів з використанням моделей емоційних процесів людини, онтологічний підхід  при розробці знання-орієнтованих інформаційних систем, технології вироблення стратегії управління, багатокритеріальний вибір і оцінювання систем, теорія апроксимації.

Наукові зв’язки кафедри:

 1. Інститут математики НАН України, м. Київ.
 2. Інститут прикладної математики та механіки НАН України, м. Слов’янськ.
 3. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (механіко-математичний факультет).

 

Міжнародна діяльність кафедри:

 1. Програма «Кредитна мобільність» Вища лінгвістична школа в м.Ченстохове, Польща.
 2. Стажування викладачів в університетах Словацької Республіки (Університет Павла Йозефа Шафарика, Пряшівський університет) та Німеччини (Потсдамський університет).
 3. Курси «Сертифікація викладачів дистанційного навчання e-Tutor» Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ) у рамках Проекту інституційного партнерства Швейцарського національного наукового фонду.
 4. Кафедра алгебри має підписку на журнал Американського математичного товариства Notices of American Mathematical Society.
 5. Heidelberg University, Хайделберг, Німеччина, математичний форум лауреатів кількох премій.

classification

email

zhuchok.av@gmail.com