Студенту

Шановний студенте!

На цій сторінці можливо знайти:

Інформацію для студента з головного сайту ЛНУ

Розклад занять

Графік навчального процесу

Графік консультацій викладачів

Навчально-методичні матеріали для денної форми навчання та магістратури

Навчально-методичні матеріали для заочної форми навчання

Перелік вибіркових дисциплін

Докладна інформація про вибіркові дисципліни

Критерії оцінювання

Правила переведення, відрахування та поновлення

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Опитування студентів

Додаткові ресурси та корисні посилання

УВАГА! Для додаткового завантаження навчальної літератури (підручники, книги, методичні розробки) та програмного забезпечення скористуйтесь "віддаленим робочим столом" у локальній мережі ІФМІТ (диск Е). Адреса - 192.168.10.6  Пароль: 1

Клієнти для доступу до локальної мережі НН ІФМІТ

Інформацію про діяльність студентської ради інституту та студентського профкому.

Питання із призначення стипендії висвітлені на сторінці Стипендіальна комісія.

Перейти на головний сайт університету