Про інститут

Загальна інформація

Навчально-науковий інститут фізики, математики та інформаційних технологій (НН ІФМІТ) створено 1 грудня 2007. Інститут є наслідником традицій та духа фізико-математичного факультету. Викладачі інституту приймають активну участь у світовому науковому житті. Інститут є учасником проекту Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MoPED – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) і активно співпрацює із Precarpathian  National University named after Vasyl Stefanyk (Ukraine); University of Deusto (Spain); AGH University of Science and Technology (Poland), University of Cyprus (Cyprus); Borys Grinchenko Kyiv University (Ukraine); Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda Pedagogical  University (Ukraine); Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical  University (Ukraine); South Ukrainian National Pedagogical  University named after K.D. Ushynsky (Ukraine).

Інститут виконує свою діяльність згідно з положенням про структурний підрозділ.

Інститутом керують досвідчені спеціалісти, які присвятили своє життя вихованню майбутніх поколінь більш докладну інформацію ви можете знайти на сторінці Директорат.

Інститут є нащадком фізико-математичного факультету, який було засновано ще у 1931 році інформацію про головні етапи розвитку інституту представлена на сторінці Історія інституту.

Інститут має розвинене Матеріально-технічне забезпечення. заняття проходять в лабораторіях та спеціалізованих кабінетах
На відео представлено основне матеріально технічне забезпечення.

 

 

Кафедри інституту

Навчальний процес забезпечують:

Кафедра алгебри та системного аналізу
Завідувач кафедри – Жучок Анатолій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
Завідувач кафедри – Крохмаль Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра інформаційних технологій та систем
Завідувач кафедри – Семенов Микола Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра фізико-технічних систем та інформатики
Завідувач кафедри – Козуб Юрій Гордійович, доктор технічних наук, доцент.

 

Освітня діяльність

Детальний опис спеціальностей дивись у розділі "Вступнику"->"Спеціальності". В цілому ІФМІТ  здійснює підготовку фахівців за такими напрямами та спеціальностями:

на освітньому рівні "бакалавр"

 • середня освіта (математика, інформатика);
 • середня освіта (математика, фізика);
 • середня освіта (фізика, інформатика);
 • математика;
 • фізика та астрономія;
 • комп’ютерні науки;
 • системний аналіз;
 • комп’ютерна інженерія;
 • інженерія програмного забезпечення;
 • інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

на освітньому рівні "магістр" (Для вступу: ознайомся програмою фахового вступного іспиту)

 • середня освіта (математика)
 • середня освіта (інформатика)
 • середня освіта (фізика);
 • фізика та астрономія;
 • математика
 • комп’ютерні науки;
 • комп’ютерна інженерія;
 • інженерія програмного забезпечення;
 • інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Більш детальну інформацію щодо особливостей вступу дивись в розділі "Вступнику". Та в розділі спеціальності.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ І ДИСЦИПЛІН ПРЕДСТАВЛЕНО
в розділі "Публічна інформація", "Освітні програми та перелік їх компонентів"

КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ:

В навчально-науковому інституті фізики, математики та інформаційних технологій діють чотири кафедр, кожна з яких реалізує окремі напрями наукової діяльності. Якість навчального процесу забезпечує професорсько-викладацький склад.

 • Могильний Геннадій Анатолійович ‒ директор інституту, кандидат технічних наук, доцент.
 • Донченко Володимир Юрійович ‒ заступник директора з навчальної роботи, старший викладач.
 • Матієвський Володимир Валерійович ‒ заступник директора із соціально-гуманітарної роботи.
 • Меняйленко Олександр Сергійович ‒ доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 • Гуржий Андрій Миколайович професор кафедри інформаційних технологій та систем д.т.н., проф. заслужений працівник народної освіти України
 • Лахно Валерій Анатолійович професор кафедри інформаційних технологій та систем д.т.н., професор.
 • Жучок Анатолій Володимирович ‒ доктор фізико-математичних наук, професор.
 • Хмель Валерій Петрович ‒ директор навчально-наукового інституту економіки та бізнесу, доцент кафедри алгебри та системного аналізу, кандидат педагогічних наук.
 • Жучок Юрій Володимирович ‒ доктор фізико-математичних наук, професор кафедри алгебри та системного аналізу, професор.
 • Малюк Ольга Юріївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент.
 • Акіншина Ірина Миколаївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент.
 • Крохмаль Ірина Миколаївна ‒ кандидат педагогічних наук, старший викладач.
 • Курило Наталія Олександрівна ‒ кандидат філологічних наук, доцент.
 • Лєсовець Неля Миколаївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент.
 • Семенов Микола Анатолійович ‒ кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Тихонов Юрій Леонтійович ‒ кандидат технічних наук, доцент.
 • Кірєєв Ігор Юлійович ‒ кандидат технічних наук, доцент.
 • Козуб Галина Олександрівна ‒ кандидат технічних наук, доцент.
 • Переяславська Світлана Олександрівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Смагіна Ольга Олександрівна ‒ кандидат педагогічних наук, старший викладач.
 • Козуб Юрій Гордійович ‒ доктор технічних наук, доцент.
 • Дирда Віталій Іларіонович – доктор технічних наук, професор
 • Бондаренко Ліна Ігорівна ‒ кандидат педагогічних наук, старший викладач.
 • Літвінова Олеся Миколаївна ‒ старший викладач.
 • Самовілова Наталія Олександрівна – асистент
 • Жучок Юлія Володимирівна ‒ кандидат фізико-математичних наук, старший викладач.
 • Тоічкіна Олена Олександрівна ‒ кандидат фізико-математичних наук, старший викладач.

 

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри інформаційних технологій та систем складається з кількох галузей використання інформаційних технологій у різних напрямах науки, техніки, економіки й освіти: дослідження систем інженерного проєктування й моделювання фізико-механічних характеристик конструкцій і виробів спеціального призначення; програмування мікроконтролерів та ПЛІС, а також розробка й моделювання систем управління спеціалізованим намотувальним устаткуванням; розробка інтегрованих інформаційно-довідкових систем на основі JAVA- технологій; розробка й дослідження навчальних WEB-порталів та створення навчальних програм гуманітарного напрямку.

Наукові розробки кафедри алгебри та системного аналізу пов’язана з сучасними напрямками в галузях математичного аналізу, алгебри: теорія напівгруп; структурні властивості алгебраїчних систем. Кафедра підтримує наукові зв’язки з Інститутом прикладної математики та механіки НАН України (м. Донецьк) (видається науковий журнал “Український математичний вісник”); Київський державний університет (механіко-математичний факультет) (видається міжнародний науковий журнал “Algebra and Discrete Mathematics”);  Донецьким національним університетом (математичний факультет), Воронезьким державним університетом (математичний факультет), Університетом м. Вааса (Фінляндія).

Викладачі кафедри фізико-технічних систем та інформатики підвищують рівень кваліфікації в провідних науково-дослідних установах України та активно співпрацюють з Інститутом геотехнічної механіки ім. Н.С.Полякова Національної академії наук України, Запорізьким національним університетом. Наукова робота кафедри пов’язана з дослідженнями в галузі фізико-механічних полів в полімерах, використанням інформаційних технологій в різних областях науки, техніки, економіки та освіти, зокрема: системний аналіз і моделювання технічних, економічних, соціальних та інших процесів і об’єктів; управління процесами в галузях економіки, техніки, освіти, туризму; дослідження дискретних математичних структур і комбінаторних схем; дослідження з аналізу даних в соціології, психології, педагогіки; управління якістю дистанційного навчання у вищих навчальних закладах; застосування інформаційних технологій в туристичній галузі і готельно-ресторанному бізнесі. Результати науково-дослідної роботи викладачів використовуються у викладанні інформаційних дисциплін з багатьох напрямків навчання в ЛНУ.

Провідні викладачі кафедри документознавства та інформаційної діяльності ведуть науково-дослідницьку роботу за такими напрямами:  актуальні питання сучасного документознавства; методологія та практика підготовки фахівців зі спеціальностей „Документознавство та інформаційна діяльність” і „Діловодство”; організація сучасної ділової комунікації; уніфіковані системи документації; кадрове діловодство, документаційне забезпечення управління персоналом, культура усного та писемного ділового мовлення; аналітико-синтетична обробка інформації;  літературне редагування тексту.

Соціально-гуманітарна робота

Соціально-гуманітарна робота в інституті фізики, математики та інформаційних технологій організується за напрямами:

 1. Організаційно-методичне забезпечення соціально-гуманітарної роботи.
 2. Соціально-психологічна підтримка та адаптація студентів до умов навчання у віддаленому доступі.
 3. Інформаційно-роз’яснювальна робота.
 4. Педагогічний супровід навчальної діяльності студентів.

Протягом навчального року відповідно до плану навчання проходять бесіди зі студентами про особливості навчання в умовах віддаленого доступу, про історію та традиції університету, корпоративну культуру і корпоративну єдність. Постійно підтримується зв’язок зі студентами спеціальностей ІФМІТ за допомогою телефонів гарячої лінії, електронної пошти, листування у соціальних мережах. Консультування студентів проводиться в режимі онлайн та офлайн з приводу підготовки до проходження практик, екзаменів, заліків тощо.

Фотогалереї

1 вересня 2017 НН ІФМІТ