Участь у робочій зустрічі

Представники ЛНУ взяли участь у робочій зустрічі учасників проекту програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти.

В рамках проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, партнером якого є Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, відбулася робоча зустріч представників українських університетів – учасників проекту.

Організатором зустрічі виступив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, який вперше в історії Програми Темпус та Еразмус+ став грантоотримувачем та координатором проекту. Зустріч відбувалася за участі співкоординатора проекту – Університету Дуесто (Іспанія), який представляла Ольга Дзябенко, членів делегацій українських університетів-партнерів – Київський університет імені Бориса Грінченка, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та фахівців з якості освіти ТОВ «Кволіті Юкрейн».

photo1

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка представляли – координатор проекту в університеті начальник відділу міжнародних зв’язків І.В. Мигович, головний бухгалтер університету Т.Ф. Бережна та директора навчально-наукового інституту фізики, математики й інформаційних технологій Г.А. Могильний.

photo 2

 

Основною метою проекту є модернізація навчальних планів педагогічних закладів вищої освіти України шляхом впровадження інноваційних методик викладання з використанням ІКТ та методів дослідження результатів.

Загальними завданнями проекту є:

  • розробка нових освітніх матеріалів з методики викладання STEAM предметів;
  • створення та акредитація 18 нових навчальних курсів для навчальних програм ОКР «Бакалавр» та ОКР «Магістр»;
  • забезпечення серії тренінгів для 450 викладачів українських педагогічних навчальних закладів;
  • створення навчального простору ХХІ століття «Інноваційний клас», побудованого на основі кращих європейських практик;
  • налагодження ефективної співпраці між європейськими та українськими педагогічними вищими навчальними закладами, вчителями шкіл та їх асоціаціями для посилення інтернаціоналізації, передачі знань та академічного потенціалу.

Детальніше з інформацією про робочу зустріч можна ознайомитись на сайті організатора.

 

 

Теґи