О проекті MOPED

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ВИКЛАДАННЯ
MOPED – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

moped

Тривалість проекту: 15 жовтня 2017 – 14 жовтня 2020 (36 місяців) - проект продовжено 14.04.2021

Erasmus

Проект «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments), який присвячений модернізації навчальних планів педагогічних ВНЗ України шляхом впровадження найсучасніших методик викладання із використанням ІКТ та методів дослідження результатів.

Учасники проекту:

Серед учасників проекту українські та закордонні ВНЗ та компанія з оцінки якості імплементації проекту: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – координатор проекту (вперше в історії програми ERASMUS+ координатором є український ВНЗ); Київський університет імені Бориса Грінченка; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Університет Деусто (Іспанія); Краківська гірничо-металургійна академія імені С. Сташіца; Кіпрський університет; ОО «Quality Ukraine».

Лого учасників проекту MOPED

 

Цілі проекту:

MoPED – це проект з розвитку потенціалу, спрямований на модернізацію ВНЗ в Україні. Метою є модернізація навчальних програм для педагогічних ВНЗ України шляхом включення нових курсів, заснованих на новітніх IT-методах. Проект вплине на якість педагогічної вищої освіти та посилить цифрові та дидактичні компетенції майбутніх вчителів шкіл.

У проекті MoPED планується розробити 18 семестрових дисциплін (нові навчальні курси) – по 3 на кожний ВНЗ-учасник проекту, включити їх в навчальні плани ВНЗ та акредитувати їх на інституційному рівні. Це забезпечить модернізацію навчальних планів бакалавріату в кожному Університеті-учаснику за напрямком STEАM-навчання (наука, техніка, математика); провести тренінги для представників професорсько-викладацького складу українських університетів-учасників проекту для забезпечення експлуатації та сталого розвитку розроблених курсів та розробки нових. Буде організовано 5 тренінгів (3 проводитимуться на базі ВНЗ – закордонних партнерів проекту, а 2 – самостійно кожним ВНЗ), 450 викладачів українських ВНЗ пройдуть навчання; буде створена „Інноваційна навчальна кімната” (ICR) в кожному ВНЗ-партнері. Вона представлятиме собою навчальний простір 21-го століття, утворений на основі кращих європейських практик. 6 таких кімнат буде створено на базі попередньо розроблених концепцій та планів впровадження. Вони слугуватимуть практичною базою для навчання та отримання знань та навичок у застосуванні сучасних методів та інструментів навчання.

Основну увагу зосереджено на ефективній співпраці між ВНЗ ЄС України, між вчителями шкіл та асоціаціями, що посилюють інтернаціоналізацію, передачу знань та академічну спроможність. З цією метою буде створена екосистема MoPED задля започаткування інноваційного професійного середовища для сприяння обміну та трансляції ефективних практик викладачів.

Проект також зосереджуватиметься на розробці Посібника щодо створення цифрового профілю викладача, який буде застосовувати аналіз вищої педагогічної освіти ЄС та України і, відповідно, повністю відповідатиме сучасним педагогічним тенденціям та політиці освітньої реформи в Україні; удосконаленні володіння англійської мови представниками педагогічного складу шляхом впровадження інтенсивного курсу англійської мови. У результаті в кожному українському ВНЗ-партнері має бути розроблений новий навчальний курс англійською мовою; отриманні знань та навичок, необхідних для створення профілю компетентності студентів щодо нових дисциплін; розповсюдження знань, отриманих від партнерів з ЄС, з приблизно 300 вчителями початкової та середньої школи шляхом проведення 12 тренінгів; максимізацію впливу MoPED на кінцевого споживача за допомогою продуктів MoPED; представлення результатів проекту за допомогою різноманітних каналів поширення інформації, включаючи міжнародні / національні професійно-педагогічні мережі (eTwinning, шкільний освітній портал, Scientix), проектна подія „Технологія та освіта в Україні” та майстер-класи на основі сучасних методів та інструментів навчання.

Теґи