Програми фахових вступних випробувань

УВАГА! Для вступу абітурієнт проходить тестування через систему "Електронний університет" (http://лну.укр). У процесі тестування необхідно відповісти на 50 питань. Вартість правильної відповіді 4 бали. Для зарахування необхідно набрати не менш 100 балів. 

Освітній ступінь «бакалавр» (з нормативним терміном навчання)

УВАГА! Для вступу абітурієнт проходить тестування через систему "Електронний університет" (http://лну.укр). У процесі тестування необхідно відповісти на 50 питань. Вартість правильної відповіді 4 бали. Для зарахування необхідно набрати не менш 100 балів

Освітній ступінь «бакалавр» (зі скороченим терміном навчання)

УВАГА! Для вступу абітурієнт проходить тестування через систему "Електронний університет" (http://лну.укр). У процесі тестування необхідно відповісти на 50 питань. Вартість правильної відповіді 4 бали. Для зарахування необхідно набрати не менш 100 балів

Освітній ступінь «магістр»

Програми єдиного вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання.

Програми вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання, для усіх спеціальностей для вступу на основі освітнього рівня магістр:
англійська мова
німецька мова
французька мова

Інформація на головному сайті університету.