Програма виїзду експертної групи з акредитаційної експертизи

З 16 по 18 грудня планується робота експертної групи з проведення акредитаційної експертизи освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Комп’ютерні мережі» за спеціальністю 123 «Комп’ютерні мережі». Нижче приведена програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи.

Переглянути програму

Теґи