Шкуренко Наталія Павлівна

Спеціальність випускника

Назва роботи

Розробка освітнього веб-ресурсу «Проектування програмних систем»

Керівник роботи

Козуб Юрій Гордійович, кандидат технічних наук, доцент

Анотація роботи

В основі проектування будь-якого продукту лежить парадигма подолання складності загального завдання шляхом декомпозиції цільового продукту на окремі його складові або компоненти. Це твердження діє і для програмних систем як продуктів програмної інженерії. Мета магістерської роботи розробити веб ресурс «Проектування програмних систем», який ознайомить студентів з сучасними методами проектування та моделювання складних систем, методологіями об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування, методами реалізації об’єктного підходу в мовах програмування високого рівня для проектування та моделювання складних систем, компонентами об’єктного підходу до аналізу та проектування складних систем, сучасними засобами підтримки об’єктно-орієнтованого підходу.

Наукові інтереси та бажання по працевлаштуванню

Розробка веб-сайтів