Скора Дар`я Євгенівна

Спеціальність випускника

Назва роботи

Аналіз та розробка системи для електронної комерції

Керівник роботи

Козуб Г.О.

Анотація роботи

Сучасний розвиток комп'ютерних інформаційних систем і телекомунікаційних технологій привело до формування нового виду економічної діяльності – електронного бізнесу. Електронна комерція є найважливішим складовим елементом електронного бізнесу. Електронні магазини розширюють сферу і ринок збуту. Мета магістерської роботи провести аналіз та розробити систему для електронної комерції

Наукові інтереси та бажання по працевлаштуванню

Розробка веб-сайтів