Програма підвищення кваліфікації педагогів

Програма у форматі pdf

Суб’єкт підвищення кваліфікації: Навчально-науковий інститут фізики, математики та інформаційних технологій державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Розробник програми: завідувач кафедри інформаційних технологій та систем, кандидат педагогічних наук, доцент Семенов Микола Анатолійович

Найменування програми: «Формування цифрових компетентностей педагога»

Зміст:

 1. Цифрове навчання. Тренди цифрового навчання.
 2. Цифрова компетентність учня.
 3. Цифрова компетентність педагога.
 4. Формування обчислювального мислення в учнів.
 5. Змішане навчання.
 6. Проєктування цифрового курсу.
 7. Організація перевернутого навчання цифровими інструментами.
 8. Дослідницьке навчання (IBL).  Середовище Graasp.

Обсяг:

1 кредит ECTS

Форма підвищення кваліфікації:

денна/дистанційна

Перелік компетентностей:

Загальні:

 • вдосконалення здатності використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології;
 • вдосконалення здатності працювати в команді, комунікації та лідерства;
 • здатність самостійно знаходити й використовувати нову інформацію, критично мислити. 

 Професійні:

 • здатність ефективно використовувати цифрові інструменти;
 • здатність формувати цифрові компетентності учня;
 • здатність до ефективного використання педагогічних технологій та проєктування навчального змісту;
 • здатність проєктувати та створювати цифровий навчальний курс (перевернутий урок, навчальне середовище та інше)

Вартість:

До 2020 р.  для вчителів безкоштовно,  як частина проєкту ERASMUS+  “Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання”  (586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP)

Списки осіб, які успішно закінчили курси :

Випуск 2020 року педагогічні працівники Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є.Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

приклади сертифікатів 2020 року