Присудження наукового ступеня кандидата наук

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.02.2020 № 289 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства» Ірині Крохмаль присуджено науковий ступень кандидата педагогічних наук 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Захист відбувався на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 у Луганському національному університеті ім. Т. Шевченка у місті Старобільськ в грудні 2019 року.

Крохмаль І.

Бажаємо Ірині Миколаївні успішного втілення всіх творчих та наукових задумів, невичерпної життєвої наснаги, професійного зростання, нових творчих та наукових звершень!