Дні науки на кафедрі АСА

24 квітня кафедра алгебри та системного аналізу провела Дні науки в режимі онлайн за допомогою платформи Zoom.

Зі вступним словом виступили завідувач кафедри алгебри та системного аналізу, доктор фізико-математичних наук, професор Анатолій Жучок та доктор фізико-математичних наук, професор Юрій Жучок. Далі наукові доповіді презентували учні та аспіранти, які поділилися основними результатами своїх наукових досліджень.

АСА 2020

У рамках підготовки до ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України на Днях науки виступили з доповідями «Узагальнені функції знаходження остачі» та  «Зв’язок операцій додавання на розширеній множині натуральних чисел» переможці обласного етапу (Луганська область) в секціях з математики та прикладної математики – учні 11-го класу Лисичанської багатопрофільної гімназії Лисичанської міської ради Луганської області, Нєстєрова Олена та Пірлік Матвій відповідно (науковий керівник – Жучок Ю. В., вчитель математики – Коцаренко О. В.). Учні отримали схвальні відгуки та певні рекомендації стосовно покращення їх доповідей. Сподіваємось, що Олена та Матвій вдало представлять Луганську область у фінальному етапі конкурсу в Києві.

АСА 2020

Свої наукові досягнення представили й аспіранти спеціальності 111 «Математика» Крикля Яна за темою «Найменша ліва n-тринільпотентна конгруенція на вільному тріоїді» та Коваленко Станіслав  – «Вільні g-дімоноїди в деяких многовидах» (науковий керівник – Жучок А. В.). Дослідження аспірантів виконані в рамках індивідуальних планів наукової роботи здобувачів наукового ступеня доктора філософії. Результати, представлені в доповідях, заплановано включити в дисертаційні роботи молодих вчених. В обговоренні взяли участь студенти, викладачі, аспіранти та магістранти.

Такий обмін науковими знаннями стимулює молодих науковців для подальших досліджень в різних областях математики.

Теґи