Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

З 9 по 11 червня 2020 планується робота експертної групи з проведення  акредитаційної експертизи освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Комп’ютерна інженерія» за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» у Державному закладі "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка".  Нижче приведена програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи.

Переглянути програму.

Теґи