Про проект MoPED

Проект «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments), який присвячений модернізації навчальних планів педагогічних ВНЗ України шляхом впровадження найсучасніших методик викладання із використанням ІКТ та методів дослідження результатів.

Офіційний сайт проекту – http://mopedproject.eu/ua/ 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2017 – 14 жовтня 2020 (36 місяців). Проект продовжено до 14 квітня 2021

Контактна особа проекту від ЛНУ імені Тараса Шевченка: менеджер проект Могильний Геннадій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент +380-66-173-3850,  g.mogilniy@gmail.com

Підписано партнерську угоду між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Учасники проекту:

Серед учасників проекту українські та закордонні ВНЗ та компанія з оцінки якості імплементації проекту:

 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – координатор проекту (вперше в історії програми ERASMUS+ координатором є український ВНЗ);
 • Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 • ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;
 • ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;
 • Університет Деусто (Іспанія);
 • Краківська гірничо-металургійна академія імені С. Сташіца;
 • Кіпрський університет;
 • ОО «Quality Ukraine».

 

Цілі проекту:

MoPED – це проект з розвитку потенціалу вищої освіти, спрямований на модернізацію ВНЗ в Україні. Метою є модернізація освітніх  програм для педагогічних ВНЗ України шляхом включення нових курсів, заснованих на новітніх IT-методах та технологіях. За рахунок впровадження нових педагогічних методик, проект впливає на якість педагогічної вищої освіти та посилить цифрові та дидактичні компетенції майбутніх вчителів шкіл.

photo 2

У зв’язку з реалізацією проекту Erasmus+ KA2 CBHE № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP,«MoPED - Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання», який присвячений модернізації навчальних планів педагогічних ВУЗів України  шляхом впровадження найсучасніших методик викладання із використанням ІКТ та методів дослідження результатів наказом ректора № 156-ЗД від 30.11.2017  створена робоча група проекту.

У зв’язку з оптимізацією процесу виконання проекту Erasmus+ KA2 CBHE 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP,«MoPED» наказом ректора№ 36-ЗД від 14.03.2019 внесено зміни до робочої групи  

 

Основні завдання проекту:

У проекті MoPED планується розробити не менш 18 нових дисциплін (нові навчальні курси) – по 3 на кожний ВНЗ-учасник проекту, включити їх в навчальні плани ВНЗ та акредитувати їх на інституційному рівні. Це забезпечить:

В межах проекту організується декілька тренінгів, які проводяться закордонними партнерами проекту та самостійно кожним ВНЗ, що дозволяє 450 викладачам українських ВНЗ пройти навчання.

Для впровадження сучасних педагогічних методик викладання створюється „Інноваційна навчальна кімната” (ICR) в кожному ВНЗ-партнері. Вона представляє собою навчальний простір 21-го століття, утворений на основі кращих європейських практик. Шість таких кімнат створюється на базі попередньо розроблених концепцій та планів впровадження. Вони служать практичною базою для навчання та отримання знань та навичок у застосуванні сучасних методів та інструментів навчання.

Основну увагу зосереджено на ефективній співпраці між ВНЗ ЄС України, між вчителями шкіл та асоціаціями, що посилюють інтернаціоналізацію, передачу знань та академічну спроможність. З цією метою створюється екосистема MoPED задля започаткування інноваційного професійного середовища для сприяння обміну та трансляції ефективних практик викладачів.

Крім того, проект також зосереджується на:

 • розробці посібника щодо створення цифрового профілю викладача, який ґрунтується на аналізі вищої педагогічної освіти ЄС та України і, відповідно, повністю відповідає сучасним педагогічним тенденціям та політиці освітньої реформи в Україні;
 • удосконаленні володіння англійською мовою представниками педагогічного складу шляхом впровадження інтенсивного курсу англійської мови. У результаті в кожному українському ВНЗ-партнері розробляється новий навчальний курс англійською мовою;
 • отриманні знань та навичок, необхідних для створення профілю компетентності студентів щодо нових дисциплін;
 • розповсюдження знань, отриманих від партнерів з ЄС, з приблизно 300 вчителями початкової та середньої школи шляхом проведення 12 тренінгів;
 • максимізацію впливу MoPED на кінцевого споживача за допомогою продуктів MoPED та створення екосистеми MoPED;
 • представленні результатів проекту за допомогою різноманітних каналів поширення інформації, включаючи міжнародні / національні професійно-педагогічні мережі (eTwinning, шкільний освітній портал, Scientix), проектна подія „Технологія та освіта в Україні” та майстер-класи на основі сучасних методів та інструментів навчання.

 

DSC_0023        DSC_0341