Підсумкова атестація бакалаврів

В навчально-науковому інституті фізики, математики та інформаційних технологій у період з 16 червня по 19 червня 2020 відбулася підсумкова атестація здобувачів вищої освіти за ступенем бакалавр.

ІПЗ

Під час державної атестації свої знання показували бакалаври наступних освітніх програм та спеціальностей :

Освітня програма „Інформаційна діяльність” спеціальності 029 „Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” (денна та заочна форми навчання).

Освітня програма „Комп’ютерна інженерія” спеціальності 123 „Комп’ютерна інженерія” (денна та заочна форми навчання);

освітня програма „Інженерія програмного забезпечення” спеціальності 121 „Інженерія програмного забезпечення” (денна форма навчання);

Освітня програма „Математика, інформатика” спеціальності 014 „Середня освіта” (денна та заочна форми навчання)

Освітня програма „Фізика, інформатика” спеціальності 014 „Середня освіта” (денна та заочна форми навчання);

освітня програма „Комп’ютерні науки та інформаційні технології” спеціальності 122 „Комп’ютерні науки” (денна форма навчання)

освітня програма „Комп’ютерні науки та інформаційні технології” спеціальності 122 „ Комп’ютерні науки та інформаційні технології ” (заочна форма навчання)

06 2020

Здобувачі вищої освіти складали комплексний іспит з фахових дисциплін і захищали бакалаврські роботи у режимі дистанційної присутності.

Головами екзаменаційних комісій були доктор технічних наук Марченко Дмитро Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент Міняйло Роман Вікторович, кандидат фізико-математичних наук Одінцова Оксана Олександрівна. Вони високо оцінили підготовку студентів та актуальність тем бакалаврських робіт.

06 2020

Слід  особливо відзначити високу теоретичну та практичну підготовку студентів, які  досконало захистили бакалаврські роботи: Жуков Артем Володимирович (123 КІ), Турцевич Андрій Станіславович (123 КІ), Бондаренко Артем Валерійович (123 КІ), та високий рівень знань студентів: Юлія Миколаївна Лигута (014 СО), Ганна Олександрівна Кривушина(014 СО), Козлова Тетяна Сергіївна(014 СО), Шевченко Віталій Миколайович(122 КН), Козачок Антоніна Сергіївна (029 ІБАС).

06 2020

Деякі бакалаври продовжать навчання на здобуття більш високого  освітнього рівня вищої освіти, а деякі приступлять до роботи у реальному секторі.

Щиро вітаємо наших випускників із завершенням навчання, та бажаємо їм успіхів в подальшому житті.