Тренінги для представників викладацького складу

 

Важливою складовою проекту «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments) є:

  • ґрунтовний аналіз вищої педагогічної освіти стран ЄС та України і створення цифрового профілю викладача;
  • проведення тренінгів для представників професорсько-викладацького складу українських університетів-учасників проекту для забезпечення експлуатації та сталого розвитку розроблених курсів та розробки нових.

В межах проекту було організовано декілька поїздок до закордонних партнерів з метою обміну досвідом організації освітнього процесу. З іншого боку представники університетів з Іспанії, Польщі та Кіпру провели спеціалізовані виїздні тренінги для викладачів Українських ВНЗ.

У 2018 р. представники робочої групи ЛНУ імені Тараса Шевченка відвідали Іспанію, Польщу та Кіпр.

19-23 березня 2018р. в Університеті Деусто (Більбао, Іспанія) делегація ЛНУ імені Тараса Шевченка взяла участь у тренінговій зустрічі «MoPED».

Університет Деусто – один із європейських учасників проекту; його завдання полягає у поширенні досвіду планування ефективних програм навчання та застосування сучасних інноваційних технологій викладання, забезпеченні методичного супроводу у процесі розробки Концепції інноваційного класу та її реалізації, консультуванні українських закладів вищої освіти, здійсненні контролю та моніторингу якості освіти.

1 2

Делегатами від ЛНУ імені Тараса Шевченка були директор навчально-наукового інституту фізики, математики та інформаційних технологій Г. А. Могильний, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем М. А. Семенов, завідувач відділу навчальних лабораторій та комп’ютерних класів Є. В. Кондратенко, Т. Ф. Бережна.

9-14 квітня 2018р відбулося навчання викладачів українських університетів-учасників проекту в Краківській гірничо-металургійній академії на факультеті менеджменту (м. Краків, Польща).

2_1 2_2

Учасники тренінгу під час навчання ознайомилися із:

  • системою освіти Польщі та організацією навчального процесу в Краківській гірничо-металургійній академії; імплементацією інновацій; методами Critical Thinking та Active Learning; принципами організації навчального процесу в початковій школі AGH Academia Junior;
  • технологіями формування та розвитку активного мислення студентів;
  • досвідом впровадження навчання онлайн, сервісами електронного середовища, які є доступними для студентів в Краківській гірничо-металургійній академії; організацією навчання, побудованого на дослідженнях із використанням платформи MOODLE;
  • методологією навчання з використанням ігрових технологій.

 

З 4 по 8 червня 2018 р. у Кіпрському університеті  (м. Нікосія, Кіпр) відбулося чергове навчання викладачів українських вищих закладів освіти, до складу яких входила й делегація з Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

31

32

Найкращі фахівці Кіпрського університету (Marios Papaevripidou, Charoula Angeli, Marios Pittalis, Stavroula Kontovourki, Georgios Kappos ті інші) поділилися з українськими гостями досвідом застосування сучасних інформаційних технологій у початковій та  вищій школі. Окремо було розглянуто можливості новітніх педагогічних технологій і програмних засобів та інструментів для їх реалізації.

Слід відзначити, що протягом березня-травня 2019 року з метою подальшого поширення передового Європейського досвіду представники університетів Іспанії, Польщі та Кіпру провели виїздні тренінги та базі Українських університетів-партнерів.  В цілому було проведено три тренінги:

  • 10 - 14 березня 2019 року в  Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди – проводився університетом Деусто (Іспанія, Більбао);
  • 13 - 17 травня 2019 року в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського (м. Одеса) – проводився Кіпрським університетом (респ. Кіпр);
  • 21 - 24 травня 2019 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – проводився AGH Науково-технічним університетом (Польща, Краків).

 

41 42
43 44
45 46

Учасниками тренінгів стали представники 6 українських закладів вищої освіти – членів консорціуму проекту, зокрема Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Київського університету імені Бориса Грінченка, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.    

 

19 21

 

Від ЛНУ імені Тараса Шевченка 18 викладачів взяли активну участь у цих навчальних тренінгах і семінарах та ознайомилися з європейським досвідом використання інноваційних технологій у галузі освіти. Підсумками плідної роботи за результатами тренінгових занять та практичних семінарів стали презентації власних проектів, практичний досвід використання інноваційних технологій у галузі технічної й нетехнічної освіти, особливості використання Go-Lab Ecosystem and inquiry learning, Blackboard Platform, Videos During та інше.

Усім учасникам було вручено сертифікати про участь у тренінгу й підвищення кваліфікації.

В цілому, загальний звіт за етапом проекту "Тренінги для підвищення професійних навичок і знань" наведено у документі

Отриманий досвід викладачі нашого університету зможуть використати для розробки майбутніх нових курсів та у своїй безпосередній роботі при підготовці майбутніх фахівців різноманітних спеціальностей.