Інформація о ICR

Одним з головних завдань проекту «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments), є розробка концепції створення інноваційної класної кімнати (ICR).

Мета ICR - створення в університеті освітньої екосистеми для модернізації педагогічної освіти, формування умов для підготовки майбутніх вчителів і науково-педагогічних працівників до використання нових прогресивних технологій у своїй професійній діяльності відповідно до напрямів розвитку програми Нової української школи.

 

Основні завдання створення ICR:

- формування університетської освітньої екосистеми для проведення занять на високому науково-методичному рівні з використанням сучасних технологій;

- формування навичок роботи з використанням сучасного обладнання;

- поширення європейського досвіду використання інноваційних інструментів і методів навчання;

- забезпечення міждисциплінарних зав’язків в освіті;

- вдосконалення системи підготовки та перепідготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів на регіональному рівні;

- сприяння навчанню STEAM, залучення викладачів шкіл до співпраці і активізація інноваційної педагогічної діяльності в регіоні;

- створення в Луганському регіоні нового інноваційного освітнього центру.

 З метою підвищення ефективності створення ICR на засадах аналізу накопиченого досвіду найкращих закордонних навчальних закладів було розроблено: концепцію створення ICR, дорожню карту впровадження ICR.

Таким чином, в університеті та в Луганському регіоні буде створено новий комп'ютерний центр, консолідуючий інноваційні зусилля педагогів регіону, який має нове апаратне забезпечення, що дозволяє застосовувати сучасні інноваційні методи навчання.

Згідно проекту після отримання обладнання (дивись фото) проведено його монтаж, налагодження програмного забезпечення та тестове впровадження. Документи про отримання обладнання додаються .

На першому етапі впровадження у ICR планується навчання за курсами для майбутніх вчителів: Розвиваюче навчання в школі за допомогою 3D моделювання та робототехніки; Гейміфікація (викладання інформатики) у школі; Методика використання цифрових технологій в навчальному процесі школи.

Надалі, організація роботи ICR, її відкритий характер сприятиме розвитку інноваційної діяльності в університеті і в регіоні, формуванню команди агентів змін в сучасній українській школі. Діяльність  ICR  спрямовується на навчання студентів та магістрантів педагогічних та комп’ютерних спеціальностей університету, проведення майстер-класів та тренінгів для викладачів університету та вчителів середніх навчальних закладів, підвищення якості викладання комп'ютерних дисциплін інших спеціальностей університету.

ICR  є базою для розробки, апробації та впровадження інноваційних курсів з метою модернізації педагогічної освіти в університеті, ознайомлення з новітніми інструментами електронного навчання майбутніх вчителів, викладачів університетів, викладачів загальноосвітніх установ тощо.

Цей ICR  використовувують викладачі, аспіранти, студенти, адміністративний персонал університету, студенти та викладачі коледжів і ліцеїв, школярі та вчителі шкіл Луганського регіону. Планується залучення  роботодавців, інститутів підвищення кваліфікації всіх рівнів, вчених різних регіонів України при проведенні конференцій, круглих столів та семінарів.

 Коротенький відеоролік про перший варіант дивись за посиланням

Новий комп'ютерний центр (ICR) університету передбачає три взаємопов'язані  зони (дивись фото нової лабораторії ICR), що працюють з березня 2020:

- зона креативних тренінгів   (ICR1) містить мультимедійне обладнання, комп'ютерні гаджети, меблі-трансформери. Все це в сукупності дозволяє конструювати різні види групової та індивідуальної навчальної діяльності: презентації, тренінги, мозкові штурми, командна робота, підготовка проектних робіт для практичного виконання в інших зонах; публічний захист виконаних робіт;

- зона 3d-моделювання (ICR2) містить основне і допоміжне обладнання для практичної реалізації проектів в області 3D-моделювання, додаткових розрахункових робіт, роботи з готовими інженерними рішеннями і моделями за допомогою портативної комп'ютерної техніки, серверних і мережевих рішень;

- зона інженерної творчості та робототехніки (ICR3) призначена для практичної роботи з роботами і іншим навчальним обладнанням, яке призначене для інженерної творчості.

 Додатково передбачені зона самостійної роботи та зона спеціалізованого обладнання.

 

1 2
3 4
5 6

Ці зони мають свої особливості використання, наприклад, в ICR1 за допомогою нових педагогічних технологій проводиться презентація нового навчального матеріалу і його первинне засвоєння, тут же проводиться підготовка, обговорення, розробка моделей і проектів і їх попереднє тестування. Після початкового схвалення проектів особи, що навчаються переходять в зони ICR2 і ICR3, де виконують практичну роботу, реалізують моделі. Презентація, обговорення та оцінювання проектів відбувається в ICR1.

ICR створено в м. Рубіжне в структурному підрозділі університету – ІФМІТ, технічне обслуговування та підтримку здійснюватимуть співробітники ІФМІТ – інженери та лаборанти кафедр інформаційних технологій і систем (ІТС), фізико-технічних систем та інформатики (ФТСІ). Надалі ICR стане складовою частиною всієї інформаційної системи і буде інтегрований з іншими комп'ютерними класами – загальна технічна підтримка здійснюється співробітниками Центру інформаційних технологій університету.

ICR  використовувється за розкладом для всіх спеціальностей ІФМІТ і університету в цілому. Пріоритет для спеціальностей педагогічного та  комп'ютерного напрямку і дисциплін інформаційної спрямованості. Надалі буде створено інструктивні матеріали ICR та планується постійна зайнятість у дві зміни. Координатором виступає директорат ІФМІТ.

Загальна структура ІСR наведена на наступному малюнку.

1