Поширення результатів проекту

Важливими складовими проекту «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments) є :

  • проведення тренінгів для викладачів українських педагогічних навчальних закладів, з метою розповсюдження набутого досвіду;
  • створення ефективної співпраці між європейськими та українськими педагогічними ВНЗ, вчителями шкіл та асоціаціями задля посилення інтернаціоналізації, передачі знань та академічного потенціалу.

З метою поширення накопиченного опиту та впровадження результатів проекту ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" вибрав стратегічним напрямком заключення довготермінових договорів про співпрацю.

Директор НН ІФМІТ, кандидат технічних наук, доцент Геннадій Могильний та завідувач кафедри інформаційних технологій та систем, кандидат педагогічних наук  Микола Семенов уклали угоди про співробітництво з:

  • Кремінською загальноосвітньою школою І - ІІІ ступенів № 2 Кремінської районної ради Луганської області 29/01/2019;
  • Сєвєродонецькою гуманітарно-естетичною гімназією Сєвєродонецької міської ради Луганської області 02/11/2018;
  • Рубіжанською загальноосвітньою школою І - ІІІ ступенів № 9 12/11/2018.

Ці договори передбачають сприяння підвищенню рівня професійної підготовки вчителів, створення системи безперервної освіти, розвиток творчих здібностей учнів шляхом  проведення  профорієнтації, впровадження в освітню практику результатів проекту.

договір С

 

договір Р ЗОШ № 9

 

 

В договорах передбачається ознайомлення вчителів шкіл з сучасними засобами використання інноваційних технологій навчання, створення системи підвищення цифрової компетенції вчителів та учнів, проведення профорієнтаційних заходів, впровадження передового європейського досвіду.

договір

В межах договорів викладачі ЛНУ імені Тараса Шевченка провели тренінги для 75 вчителів навчальних закладів Луганщини.

Розпочалися тренінги ще у квітні 2019 року з тренінгу «Розробка цифрового контенту для перегорнутого уроку»  з тематикою «Вступ до перегорнутого навчання», «Розробка цифрового контенту», також усі учасники було зареєстровано в системі Moodle та надано консультації, щодо основ роботи з цією системою. Далі заняття продовжувалися в дистанційній формі вчителя вивчали тематику тренінгу, виконували завдання.

Таким чином, тренінги проводились паралельно у трьох навчальних групах. Перша – у м. Сєвєродонецьк на базі Сєвєродонецької гуманітарно-естетичної гімназії Сєвєродонецької міської ради Луганської області (завершення  – 28/10/2019), друга (завершення  – 31/10/2019) у м. Рубіжне на базі Рубежанської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 9, та третя (завершення  – 30/10/2019) у м. Кремінна на базі Кремінської загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 2 Кремінської районної ради Луганської області.

1-1

 

1-2

 

2-1

 

2-2

 

3-1

 

3-2

 

Фінішували тренінги презентацією особистих проєктів. По закінченню навчання вчителі отримали сертифікати про закінчення тренінгів.

Академічна група MoPED впевнена, що отримані знання допоможуть модернізувати навчальний процес в школах Луганської області.

Крім того, в рамках проєкту були проведені навчальні тренінги для викладачів структурних підрозділів ЛНУ імені Тараса Шевченка. Активну участь у тренінгах прийняли:

  • навчально-науковий інститут педагогіки і психології,
  • навчально-науковий інститут фізики, математики та інформаційних технологій,
  • факультет природничих наук,
  • навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту.

Тренінги мали наступні тематики:

«Критичне мислення» (що таке критичне мислення, особливості організації навчання критичному мисленню, методи і прийоми розвитку критичного мислення, навчальна дискусія, методи рефлексії, структура навчально заняття з використання методів критичного мислення) тренер Юрків Ярослава (кандидат педагогічних наук, доцент) дата 05-06.09.2019;

1-1

 

1-2

 

2-1

 

2-2

 

«Використання інноваційних інструментів викладання для підвищення ефективності навчального процесу у вищих навчальних закладах педагогічної освіти»  тренери Мацай Наталія, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Губська Ольга, старший викладач  дата 15-17.06.2019.

«Впровадження STEAM-освіти у закладах вищої освіти» тренери Виноградов Олег, кандидат медичних наук, доцент, Гужва Олена, кандидат біологічних наук, старший викладач дата 03-04.09.2019.

«Використання цифрових інструментів у навчальному процесі ЗВО» тренери Могильний Геннадій, кандидат технічних наук, доцент; Семенов Микола, кандидат педагогічних наук, доцент дата 17-18.09.2019.

1-1

 

1-2

 

2-1

 

2-2

 

Основна мета тренінгів полягає в тому, щоб ознайомити викладачів університету із сучасними європейськими освітніми практиками викладання та методикою використання інноваційних інструментів.

Серед учасників тренінгу були представники різних підрозділів університету, усі вони виявили зацікавленість темами тренінгів.  Активно працювали в групах, презентували розроблені проєкти, ідеї щодо використання цифрових технологій в освітньому процесі.

По завершенню тренінгів учасники надали свої думки (feedback), щодо інноваційності, актуальності та цінності занять, загального враження про можливості налагодження спільної роботи викладачів різних напрямків наукових досліджень.

01

 

002