EcoSystem MoPED

Одним з головних завдань проекту «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments) є створення освітньої екосистема MoPED (EcoSystem MoPED)

EcoSystem MoPED розрахована на підтримку експлуатаційної ефективності 6 інноваційних класів, створених в кожному Українському університеті-партнері та забезпечує ефективне партнерство між університетами та початковими/середніми школами, асоціаціями вчителів, а також  сприяє розповсюдженню найкращих європейських практик та досвіду в галузі сучасних інформаційних  технологій, прогресивних засобів та методів навчання.

Для створення EcoSystem MoPED головним відповідальним (Р8)  та іншими членами консорціуму було розроблено концепцію її створення .

Крім того, створення EcoSystem MoPED підтримано постійними коментарями та набором тренінгів з європейських університетів (учасників проекту MoPED), які мають великий досвід у розробці методів навчання та здійсненні міжнародних проектів із великою кількістю учасників.

Основна мета EcoSystem MoPED – створити між університетами-партнерами  інноваційне професійне середовище для сприяння, обміну та поширенню ефективних організаційно-технічних, педагогічних та інших інноваційних рішень та особливостей їх впровадження  у навчальний процес.

В цілому,  EcoSystem MoPED  вирішує наступні завдання:

  • Взаємодія між окремими центрами ICR, створеними в кожному університеті.
  • Організація професійних семінарів (онлайн-семінарів із залученням усіх партнерів та вчителів шкіл, асоціацій), профспілок шкільних вчителів для обговорення актуальних проблем науки та техніки, інноваційним інструментам та методам навчання в загальній середній та вищій освіті, особливостям  викладання дисциплін STEAM.
  • Спільна участь в українських та міжнародних програмах, проведення наукових заходів (олімпіади, конкурси, захист робіт молодшої Академії наук) для студентської молоді університетів-партнерів на базі ICR ЛНУ.
  • Забезпечення можливостей студентів у рамках формальної та  неформальної освіти навчатися на курсах, розроблених в рамках проекту MoPED.
  • Проведення спільних інтегрованих занять викладачами різних університетів та шкільними викладачами на базі ICR ЛНУ  та ICR університетів.
  • Впровадження курсів (або окремих модулів), розроблених після завершення проекту MoPED в університетах-партнерах, до освітніх програм для вищої освіти в університеті.
  • Проведення наукових заходів (олімпіад, конкурсів, захист робіт МАН) для студентської молоді університетів-партнерів на базі ICR ЛНУ.
  • Співпраця з іншими структурними підрозділами університету та Луганського регіону  (олімпіад, конкурсів, захист робіт МАН)  на базі ICR ЛНУ.

Таким чином, EcoSystem MoPED  це динамічна структура, яка об’єднує окремі навчальні середовища, що створені у кожному університеті-партнері.

В цей час EcoSystem MoPED  ЛНУ імені Т.Шевченка включає в себе: