Підсумкова атестація бакалаврів

У навчально-науковому інституті фізики, математики та інформаційних технологій у період з 8 червня по 11 червня 2021 відбулись підсумкові атестації здобувачів вищої освіти за ступенем бакалавр.

Під час державної атестації свої знання показували бакалаври наступних освітніх програм та спеціальностей :

освітня програма „Інформаційна діяльність” спеціальності 029 „Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” (денна та заочна форми навчання);

ІБАС ІФМІТІБАС

освітня програма „Інженерія програмного забезпечення” спеціальності 121 „Інженерія програмного забезпечення” (денна форма навчання);

ІПЗ

освітня програма „Комп’ютерна інженерія” спеціальності 123 „Комп’ютерна інженерія” (денна та заочна форми навчання);

123 КІ

освітня програма „Математика, фізика” спеціальності 014 „Середня освіта” (денна та заочна форми навчання);

014

освітня програма „Комп’ютерні науки та інформаційні технології” спеціальності 122 „Комп’ютерні науки” (денна форма навчання).

122 КН

Здобувачі вищої освіти складали комплексний іспит з фахових дисциплін і захищали бакалаврські роботи у режимі змішаної присутності.

Головами екзаменаційних комісій були

Попов Євген Вадимович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології і технології полімерів Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

Марченко Дмитро Миколайович – доктор технічних наук, професор, перший проректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

Міняйло Роман Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання Харківської гуманітарно-педагогічної академії

Вони в цілому високо оцінили підготовку студентів та актуальність тем бакалаврських робіт.

Слід  особливо відзначити високу теоретичну та практичну підготовку студентів, які  досконало захистили бакалаврські роботи: Смалько Богдани (4 ІБАС), Коваленко Ірини (4 ІБАС), Моченова Іллі (4 КН), Соляника Владислава (4 КІ), Кисельова Миколи (4 ІПЗ), Чорнухи Вадима (4 ІПЗ) Синько Олександра (4 ІПЗ).

Під час державних іспитів високу теоретичну підготовку показали: Лиско Михайло, Каліда Олена, Жидков Євген (4 СО математика та фізика).

Щиро вітаємо наших випускників із завершенням навчання та отриманням бакалаврського рівня вищої освіти та бажаємо їм успіхів в подальшому житті.